Đảng bộ Cơ quan Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh: Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010 – 2015

Thứ Bảy, 22/05/2010, 15:02 [GMT+7]

QTV - Ngày 22/5, tại TP Hạ Long, Đảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Vũ Công Lực, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội
Nhiệm kỳ 2005 -2010, Đảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo, chỉ đạo CBCC đơn vị khắc phục khó khăn, triển khai thành công bước đầu công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “ một cửa”, “ một cửa liên thông” trong hoạt động đầu tư và đăng ký kinh doanh ; xây dựng và thực hiện tốt các quy chế, quy định nội bộ. Đặc biệt, trong công tác thẩm định dự án, đầu tư, tham mưu giải ngân vốn xây dựng cơ bản, Đảng bộ cơ quan Sở KH và ĐT đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh chấn chỉnh, quản lý đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư, nhờ đó công tác giải ngân vốn đầu tư luôn đạt và vuợt cao. Riêng năm 2009 đạt 193,5% kế hoạch giao đầu năm và bằng 95,4% kế hoạch cả năm. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm và có bước phát triển quan trọng. Nhất là công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị đã được thực hiện thường xuyên hơn nên trình độ, nhận thức về chính trị của Đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2010 -2015 được Đảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định là tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đòi hỏi mới.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 7 đồng chí, và bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2010-2015.

Hồng Loan 
 

.
.
.
.
.
.