Giảm hơn 92 năm thu phí của 13 dự án BOT

Thứ Ba, 16/05/2017, 08:19 [GMT+7]

Bộ GT-VT vừa điều chỉnh giảm thời gian thu phí 92 năm 3 tháng của 13 dự án và điều chỉnh tăng thời gian thu phí 24 năm 5 tháng của 4 dự án.

Thời gian thu phí hoàn vốn sau thỏa thuận (phê duyệt) quyết toán của Dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đoạn Km 1793+600 - Km 1824+00, tỉnh Đắk Nông giảm 8 năm 8 tháng. Ảnh: Báo Giao thông
Thời gian thu phí hoàn vốn sau thỏa thuận (phê duyệt) quyết toán của Dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đoạn Km 1793+600 - Km 1824+00, tỉnh Đắk Nông giảm 8 năm 8 tháng. Ảnh: Báo Giao thông
Trong số các dự án phải giảm thời gian thu phí, công trình QL1 đoạn tránh TP Biên Hòa (Đồng Nai) là dự án giảm thời gian thu phí thấp nhất với 4 tháng (từ 13 năm 1 tháng xuống 12 năm 9 tháng). Dự án được điều chỉnh giảm thời gian thu phí nhiều nhất là công trình đầu tư xây dựng QL1 đoạn tránh TP Thanh Hóa với thời gian giảm thu phí lên tới 20 năm 1 tháng.
 
Việc điều chỉnh giảm thời gian thu phí các dự án so với hợp đồng BOT chủ yếu do giá trị thỏa thuận (phê duyệt) quyết toán giảm so với tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu và sự biến động của lưu lượng xe.
 
Nguồn: vtv.vn
.
.
.
.
.
.