Bộ Văn hoá sẽ thanh tra những lễ hội kích động bạo lực, phản cảm

Thứ Tư, 09/08/2017, 15:08 [GMT+7]
Mời quý độc giả theo dõi chương trình đã phát sóng của Đài PTTH Quảng Ninh tại QTVTube
.
.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ vừa ký quyết định về tăng cường công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu.

Theo đó, để đảm bảo việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu đúng với truyền thống, ý nghĩa của lễ hội; đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh lành mạnh trong nhân dân; hướng tới việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống; tạo những hình ảnh đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế... quyết định mới của Bộ VHTT&DL yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, phải tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung… các văn bản quy phạm pháp luật; quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn. Đề xuất xây dựng văn bản quản lý, chỉ đạo để phù hợp với tình hình thực tế.

Kiểm soát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nếu di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy định của Luật di sản văn hóa thì Bộ trưởng Bộ VHTT&DL sẽ xem xét đưa di sản ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thực hiện các hình thức tổ chức phù hợp trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của di sản văn hóa, trọng tâm là nội dung tổ chức các nghi lễ truyền thống tại địa phương đảm bảo tính trang trọng, đúng với giá trị của di sản.

Thời gian tới, Cục Di sản văn hóa sẽ rà soát quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn.

Thanh tra Bộ VHTT&DL cũng tăng cường thanh kiểm tra việc quản lý, tổ chức các lễ hội, đặc biệt các lễ hội không có cơ sở để khẳng định là lễ hội dân gian truyền thống; có nội dung kích động bạo lực, phản cảm như lễ hội, hội chọi trâu.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa, cơ quan quản lý và cộng đồng để đưa ra giải pháp tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đảm bảo an ninh, an toàn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn: TTXVN

.
.
.
.
.
.