Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh kết thúc thành công
Cập nhật lúc 09:12, Thứ Bảy, 22/09/2012 (GMT+7)

QTV -  Sau 5 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân các đ/c trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh  theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI đã kết thúc thành công. 

 Qua kiểm điểm đã khẳng định một số ưu điểm nổi bật:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh là một tập thể đoàn kết, thống nhất; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có lối sống lành mạnh, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không có tư tưởng cục bộ, bè phái.
 
- Trong lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tổ chức cán bộ luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng. Không có biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, không lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân, không có hiện tượng thành tích thì nhận, khuyết điểm đổ cho tập thể. Trong lãnh đạo chỉ đạo luôn phát huy dân chủ và tập trung giải quyết kịp thời dứt điểm những vấn đề bức xúc, điểm nóng, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.
 
Một số hạn chế, khuyết điểm chủ yếu 
- Công tác giáo dục tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng chưa chủ động, chưa nhạy bén, công tác xây dựng đảng, công tác giáo dục tư tưởng, chính trị ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa hiệu quả còn thấp. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng chưa thực sự hiệu quả. Việc chủ động kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế.
kiem diem
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ảnh: QNP
- Thực hiện quy hoạch cán bộ hiệu quả chưa cao, cơ cấu đội ngũ cán bộ chưa hợp lý, độ tuổi bình quân của cấp ủy các cấp khá cao, chưa thật sự đảm bảo tính kế thừa liên tục. Việc bố trí, sử dụng cán bộ mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, chưa quan tâm đúng mức đến việc đào tạo cán bộ lâu dài.  
 
- Trong lãnh đạo còn có thời điểm chậm phát hiện vấn đề, chưa quyết liệt đề xuất để Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách cho tỉnh. Tổ chức thực hiện một số nghị quyết của cấp ủy không cụ thể, khoa học. Cơ chế quy định trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ chưa rõ. 
 
Về tự phê bình và phê bình của từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ
 - Từng đồng chí kiểm điểm làm rõ những thiếu sót, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ, trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, lĩnh vực.
 
 - Đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và phương hướng giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất trong lĩnh vực mình phụ trách.
 
- Các ý kiến phát biểu đi thẳng vào từng nội dung trong báo cáo tự kiểm điểm, khẳng định ưu điểm, phân tích bổ sung, góp ý về hạn chế, thiếu sót một cách khách quan, đi sâu góp ý về tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, trách nhiệm của người đứng đầu.

- Tinh thần kiểm điểm diễn ra sôi nổi, dân chủ, trao đổi qua lại, thẳng thắn, không nể nang, né tránh nhưng chân thành, xuất phát từ ý thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng. 

 - Các đồng chí được góp ý đều tiếp thu các ý kiến phê bình một cách cầu thị, nghiêm túc, chân thành trong bầu không khí của một tập thể đoàn kết, thống nhất.
 
Phương hướng khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới được tập thể Ban Thường vụ chỉ đạo tập trung vào 8 nội dung sau:
 
- Tập trung chỉ đạo công tác tư tưởng chính trị theo hướng tăng cường đối thoại, tăng cường cung cấp thông tin, hướng mạnh về cơ sở.
 
 - Chỉ đạo xây dựng chiến lược cán bộ; đổi mới công tác cán bộ trong tất cả các khâu quy hoạch, đào tạo - bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng.
 
- Đổi mới phương thức lãnh đạo, cách thức làm việc, như nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh và duy trì thường xuyên tự phê bình và phê bình trong Đảng.
 
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4, kiểm tra giám sát, thanh tra, điều tra, xét xử những vấn đề tồn tại bức xúc trong quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản, tài chính, tài sản...
 
- Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo các nội dung chủ yếu: Chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh; tiếp tục thực kiện Kết luận số 47-KL/TW (khóa X) ngày 06/5/2009 và Kết luận của Bộ Chính trị tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 8/9/2012; xây dựng lộ trình thực hiện các nhiệm vụ Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đầu tư phát triển khoa học và ứng dụng công nghệ; xây dựng, phát triển văn hóa; đảm bảo an sinh xã hội. 
 
- Thực hiện các giải pháp để bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và tiết kiệm tài nguyên theo Nghị quyết 41- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX).
 
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.
 
- Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiên các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trước mắt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tập trung chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề sau:
- Khẩn trương rà soát, bổ sung các quy chế làm việc, quy chế điều hành, bổ nhiệm và điều động cán bộ, quy chế thi tuyển các chức danh Ban Thường vụ quản lý. 
 
- Tập trung xây dựng được chiến lược, quy hoạch phát triển trước mắt và lâu dài phù hợp với diễn biến tình hình mới tại địa phương. Tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương để sớm hoàn chỉnh Đề án "Phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái" báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Chính trị.
 
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng giải pháp và chỉ đạo quyết liệt việc xây đựng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh xử lý những cán bộ công chức trong khi thực thi công vụ gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân và doanh nghiệp.
 
- Tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng các quy hoạch: kinh tế - xã hội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch đô thị và hạ tầng; du lịch, bảo vệ môi trường; đào tạo.
 
-  Xây dựng phương hướng khai thác, sử dụng hiệu quả dự án dàn đèn công nghệ cao tại Quảng trường Hạ Long phục vụ du lịch và nhu cầu thưởng thức văn hóa của nhân dân, sớm triển khai xây dựng công viên Lán Bè để nhân dân vui chơi giải trí.
 
- Tập trung cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nhất là khai thác than, phát triển kinh tế biển sản xuất nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và  xây dựng các dự án phát triển các loại dịch vụ cao cấp tổng hợp ở Hạ Long, Ngọa Vân - Yên Tử  , Vân Đồn...
 
- Chỉ đạo thông tin đầy đủ cho nhân dân về việc trước đây dừng thi công một số công trình như: Nhà hát Hạ Long, Sân Vận động và khu thể thao cột 3 và chủ trương, phương hướng xử lý các vấn đề này của tỉnh.
 
- Thành phố Hạ Long thực hiện các giải pháp khẩn trương di dời nhân dân đang sống trên làng bè tại Vịnh Hạ Long lên bờ để ổn định cuộc sống lâu dài và bảo vệ di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long (theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 786-TB/TU ngày 13/9/2012).
 
 - Phối hợp với Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong khai thác than (chế biến, vận chuyển, đổ thải). Xây dựng các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do sản xuất vật liệu xây dựng; xây dựng các dự án xử lý chất thải đô thị, môi trường Vịnh Hạ Long;  tập trung xây dựng các đề án và chỉ đạo quyết liệt chỉ đạo để phục vụ phát triển kinh tế xanh. 
 
- Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra truy tố, xét xử, kiên quyết xử lý dứt điểm các sai phạm trong khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép, các vấn đề liên quan đến quy hoạch, quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường..., các tiêu cực của một số cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ gây sách nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
- Khẩn trương xử lý, khắc phục sai phạm trong quản lý đất đai tại: TP Móng Cái, huyện Vân Đồn.
 
- Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thanh tra, xử lý dứt điểm thu hồi các dự án “treo”, dự án chậm tiến độ, dự án gây ô nhiễm và phá hoại môi trường và các dự án đô thị và hạ tầng cố tình dây dưa trên phạm vi toàn tỉnh.
 
PV 
 
 
 
.
.
.