Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống tội phạm

Thứ Ba, 07/03/2017, 14:31 [GMT+7]

QTV - Sáng nay 7/3, tại TP Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo về đánh giá thực trạng tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.

Năm 2016 toàn quốc xảy ra 54.511 vụ phạm pháp hình sự (giảm 4,4% so với năm 2015), nổi lên các hoạt động của tội phạm có tổ chức có dấu hiệu phức tạp trở lại trên nhiều địa bàn. Công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố có chuyển biến tích cực, đạt 90,15%. Công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức ở 18 địa phương trọng điểm được tăng cường, có chiều sâu. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 81,8% (tăng 0,5%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra)…

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Quảng Ninh
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Quảng Ninh

Tại Quảng Ninh, năm 2016, số vụ về tội phạm trật tự xã hội năm 2016 giảm  5,8 % so với năm 2015, riêng án rất nghiêm trọng giảm 20,3%. Đặc biệt, trên địa bàn không xảy ra các điểm nóng. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được quan tâm, tâp trung ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và cộng đồng các tôn giáo.

Phó Thủ tướngTrương Hòa Bình phát biểu kết luận tại Hội nghị
Phó Thủ tướngTrương Hòa Bình phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 138 của Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới BCĐ 138 các cấp cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, nhất là Kết luận số 05 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, cần tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội như tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật về môi trường… Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương...

PV

.
.
.
.
.
.