Lễ hội Carnaval Hạ Long năm 2010

Thứ Sáu, 18/06/2010, 14:19 [GMT+7]

 Lễ hội Carnaval Hạ Long năm 2010.

anh 1
anh 2
anh 3
anh 4

.
.
.
.
.
.