Khai mạc ĐHĐB Ðảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015
Cập nhật lúc 13:29, Thứ Ba, 28/09/2010 (GMT+7)

QTV - Sáng nay 28/9, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015, đã chính thức khai mạc tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh. 350 đại biểu đại diện hơn 71 nghìn đảng viên của 19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham dự Đại hội. Ðồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Ðại hội. 

*** Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 

C
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII có nhiệm vụ đánh giá toàn diện chặng đường 5 năm qua, đề ra những định hướng lớn để Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đoàn kết, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

dc Bi thu
Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đức Đam phát biểu khai mạc Đại hội

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn song kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện. Hạ tầng cơ sở đáp ứng đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài được hoạch định và triển khai mạnh mẽ… An sinh xã hội được đặc biệt chú trọng, đời sống mọi mặt của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo được nâng cao rõ rệt.

Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố vững chắc; trật tự ATXH được đảm bảo; sức mạnh khối đại đoàn kết được phát huy. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể có nhiều đổi mới, tiến bộ, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và vị thế của tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Vùng duyên hải Bắc bộ, Quân khu 3; trong hợp tác với các đối tác khu vực và quốc tế được nâng lên.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Quân – Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trình bày tại Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và đưa ra những quyết định, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2010 – 2015.

Trong năm 5 qua (2005 – 2010), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, đạt được những kết quả rất quan trọng và khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 12,7%, thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước; quy mô kinh tế năm 2010 gấp 1,8 lần so với năm 2005. GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) năm 2010 đạt gần 24,7 triệu đồng, gấp 2,14 lần so với  năm 2005. Tăng trưởng GDP của tỉnh cao gần gấp đôi so với bình quân chung cả nước và nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Là tỉnh có thế mạnh về phát triển công nghiệp, 5 năm qua Sản xuất công nghiệp của Quảng Ninh phát triển đúng hướng, tăng cao và ổn định. Tổng giá trị sản xuất ước tăng bình quân 15,8%/năm. Các lĩnh vực công nghiệp có lợi thế, có khả năng cạnh tranh (sản xuất than, vật liệu xây dựng, nhiệt điện chạy than, xi măng, cơ khí, đóng mới - sửa chữa tàu biển…) được đầu tư lớn, hiện đại, đã đem lại hiệu quả rõ rệt; đã hình thành rõ nét các trung tâm công nghiệp trên địa bàn. Sản xuất công nghiệp phát triển đúng hướng, giảm tỷ trọng công nghiệp khai khoáng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế tạo, chế biến. 

Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Riêng ngành du lịch mặc dù chịu sự tác động của suy giảm kinh tế thế giới, khách du lịch đến Quảng Ninh 5 năm vẫn đạt gần 21 triệu lượt khách, tăng bình quân 15,3%/năm, doanh thu du lịch 5 năm đạt 11.408 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm ước đạt 69.869 tỷ đồng, tăng bình quân 29,4%/năm, là một trong 6 địa phương có số thu ngân sách cao nhất toàn quốc.

Trong 5 năm qua, Quảng Ninh cũng chú trọng xây dựng hạ tầng và đã đưa vào sử dụng Cầu Bãi Cháy, Cầu Bang, một số cầu vượt đường sắt, cầu treo dân sinh. Tập trung xây dựng, nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh (Quốc lộ 18 đoạn Mông Dương - Móng Cái, đường 337, 329, đường 334, đường Trới-Vũ Oai…); đầu tư phát triển giao thông tới khu kinh tế, cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Hoành Mô và Khu công nghiệp Hải Hà...

Văn hoá - xã hội có bước phát triển mới, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao rõ rệt. Trong đó hoạt động văn hoá thông tin phát triển rộng khắp, góp phần tích cực, hiệu quả trong việc đưa thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo nhân dân. Giáo dục đào tạo được phát triển và giữ vững; công tác y tế, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân được quan tâm, thực hiện hiệu quả; 100% xã, phường cơ bản hoàn thành các mục tiêu chuẩn quốc gia về y tế.

Quảng Ninh cũng đã huy động sức mạnh toàn xã hội để giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Trong 5 năm 2006-2010, đã chi gần 2.000 tỷ đồng cho bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, những năm cuối nhiệm kỳ đã tập trung xây dựng kiên cố 3.616 căn nhà cho hộ nghèo, về trước 2 năm so với chỉ đạo của Chính phủ. Quốc phòng, an ninh, công tác quản lý biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tăng cường; hoạt động đối ngoại phát triển.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả bước đầu tích cực.

Đoàn chủ tịch Đại hội
Đoàn chủ tịch Đại hội


Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 cũng đã chỉ ra những hạn chế yếu kém cần khắc phục, nhất là Kinh tế phát triển khá cao nhưng chưa bền vững, một số ngành phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Một số lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường còn hạn chế, yếu kém. Hoạt động của bộ máy chính quyền trên một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2010 – 2015 đề ra trong báo cáo trị, đó là “Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị. Phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững trên cơ sở  nâng cao hơn nữa năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế. Tạo bước phát triển đột phá về hạ tầng giao thông, đô thị và phát triển nông thôn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Phát triển văn hóa, xã hội tương xứng với phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Mở rộng, phát huy dân chủ và sức sáng tạo của nhân dân. Phấn đấu xây dựng Quảng Ninh thực sự trở thành một địa bàn động lực, năng động của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ quan trọng trong hợp tác kinh tế quốc tế, đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, đồng chí Đỗ Thị Hoàng – Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII. Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kế tục và phát huy tốt truyền thống của Đảng bộ, nỗ lực sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo, đảm bảo thực hiện thắng lợi công trình công tác toàn khóa và nhiệm vụ hàng năm; góp phần quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Đ/c Nguyễn Văn Chi - Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
phát biểu chỉ đạo Đại hội


Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh “Đảng bộ  và nhân dân Quảng Ninh đã năng động, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào hoàn cảnh cụ thể của tỉnh. Có sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền  theo hướng sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm… Những kết quả, thành tựu đạt được trong 5 năm qua tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò động lực của Quảng Ninh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đang tạo thế và lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới”.

Đồng chí chỉ đạo: Đại hội cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm chỉ đạo: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; đồng thời cần thực hiện những giải pháp có tính “đột phá nhất điểm, khai thông toàn bộ” từ tiềm năng, lợi thế, nội lực của địa phương.

Quảng Ninh cần quan tâm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay sau đại hội này và phải có lộ trình cụ thể. Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển những ngành mà Quảng Ninh có lợi thế, chú trọng phát triển công nghệ cao, có sức cạnh tranh, không gây ô nhiễm môi trường. Tỉnh cần xây dựng những giải pháp khả thi để khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tổ chức tốt các chính sách an sinh xã hội ở nông thôn, chăm lo giảm nghèo.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Chi chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và giữ gìn nguyên tắc trong Đảng.

Chiều nay Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm việc với phần thảo luận tại hội trường về các văn kiện của Đảng bộ tỉnh; báo cáo phương án công tác nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII. Đại hội cũng tiến hành lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII.

Lê Lan - Ngọc Ánh

 

.
.
.