Trung tâm Hành chính công Quảng Ninh: 6 tháng đầu năm giải quyết trên 14.000 hồ sơ

Chủ Nhật, 17/07/2016, 10:44 [GMT+7]

QTV - 6 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 18.000 lượt công dân, tiếp nhận mới trong kỳ báo cáo 13.385 hồ sơ, có 3.061 hồ sơ kỳ trước chuyển sang, trong đó giải quyết được 14.292 hồ sơ ( 99,3%).

2
6 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết được14.292 hồ sơ ( 99,3%).

Đến nay, tổng số Thủ tục hành chính (TTHC) đã đưa vào Trung tâm HCC Quảng Ninh là 970 TTHC vào giải quyết đạt 96%, đã có 15/24 Sở, ngành đưa 100% TTHC vào giải quyết tại Trung tâm tỉnh, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt tỷ lệ 99%, đã cắt giảm 40% lượng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian quy định của pháp luật, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân ủng hộ, đánh giá cao. Từ ngày 1/7/2016, một loạt các thủ tục hành chính đã được cung cấp ở mức độ 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Phấn đấu đến hết ngày 30/9/2016, các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo cung cấp 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại tất cả các cấp, các ngành, tiến tới cung cấp dịch vụ công mức độ 4 khi đủ điều kiện thanh toán và gửi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, từ xa.

TTHCC
Trung tâm tỉnh Quảng Ninh được nhiều tỉnh bạn đến tham quan và học tập kinh nghiệm

Thời gian tới, Trung tâm Hành chính công Quảng Ninh tiếp tục đề nghị các sở, ban, ngành rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc, phấn đấu không còn hồ sơ trả quá hạn.

PV

.
.
.
.
.
.