Tiên Yên: Chủ động sắp xếp giáo viên, nhân viên dôi dư

Thứ Hai, 09/01/2017, 07:56 [GMT+7]

QTV - Để giải quyết tình trạng giáo viên, nhân viên dôi dư sau khi tinh giản bộ máy, biên chế trong ngành giáo dục và đào tạo, từ năm học 2014-2015 đến nay, huyện Tiên Yên đã chủ động rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm cho đội ngũ này, đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đựơc giao. 

Thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế trong ngành giáo dục và đào tạo, sau khi sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường, điểm trường và điều chỉnh số học sinh/lớp, huyện Tiên Yên có 124 giáo viên, nhân viên dôi dư.

Bên cạnh việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với 45 giáo viên, nhân viên, huyện Tiên Yên đã sắp xếp lại vị trí việc làm và điều động 79 giáo viên, nhân viên từ trường thừa sang trường thiếu, đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ của từng người.

huyện Tiên Yên đã sắp xếp lại vị trí việc làm và điều động 79 giáo viên, nhân viên
Huyện Tiên Yên đã sắp xếp lại vị trí việc làm và điều động 79 giáo viên, nhân viên

Trong đó, sắp xếp, điều động 25 giáo viên nữ cấp tiểu học và 29 nhân viên nữ sang giảng dạy tại cấp học mầm non; 25 giáo viên nam cấp tiểu học sang làm các nhiệm vụ khác như thư viện thiết bị, hành chính, văn thư, quản sinh.  

Việc chủ động rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm cho đội ngũ giáo viên, nhân viên dôi dư sau khi tinh giản bộ máy, biên chế không chỉ tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và đội ngũ giáo viên, mà còn giải quyết bài toán thừa, thiếu giáo viên tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Tiên Yên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

PV

.
.
.
.
.
.