TP Hạ Long chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ Ba, 03/01/2017, 10:07 [GMT+7]

QTV - Trước vụ việc sai phạm của cán bộ Trung tâm hành chính công Thành phố, thành phố Hạ Long đã lập tức chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn.

Theo công văn TP mới ban hành, thời gian gần đây việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, UBND các phường và đặc biệt tại trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long chưa đảm bảo theo đúng quy định. Một bộ phận cán bộ, công chức vẫn chưa thực hiện nghiêm túc quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và có tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ chưa cao.

g
Trước vụ việc sai phạm của cán bộ Trung tâm hành chình công TP Hạ Long, thành phố ra văn bản yêu cầu về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND TP Hạ Long quán triệt, yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về kỷ uật, kỷ cương hành chính. Tăng cường trách nhiệm của ngươi đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tự kiểm tra và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nghiêm khắc chấn chỉnh lề lối, tác phong, kiểm điểm các cán bộ công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thủ trưởng cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và BTV Thành ủy nếu có sai phạm xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát lại quy chế làm việc của cơ quan đơn vị gắn với việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện giờ làm việc theo quy định; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp, không hút thuốc lá trong phòng làm việc; nghiêm cấm sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc; nghiêm cấm vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức...

Đối với công chức, viên chức, người lao động đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công Thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, UBND Thành phố cũng yêu cầu thực hiện rà soát lại, kiên quyết chỉ cử những công chức, viên chức, người lao động có đủ năng lực, trình độ, đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; thay thế ngay đối với các trường hợp không đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

PV

.
.
.
.
.
.