TP Cẩm Phả: Triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Thứ Năm, 16/02/2017, 09:05 [GMT+7]

QTV - Chiều 15/2, tại NVH Công nhân, UBND TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh".

Kí cam kết
Ký cam kết quyết tâm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức

Tại hội nghị, UBND TP đã triển khai kế hoạch số 10/KH-UBND thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” trên địa bàn thành phố trong toàn thể các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể, chính quyền các cấp, thôn, khu phố, các tổ dân; các cơ quan, đơn vị, các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, và các hộ gia đình, người dân sinh sống tại các thôn, khu phố, tổ dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

Đây là hội nghị quan trọng trong tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành và thực thi giải quyết công việc là vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của TP Cẩm Phả. Thực hiện nội dung này, BCH Đảng bộ TP đã ban hành Nghị quyết số 09 để cụ thể hóa NQ 06 của BCH Đảng bộ Tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Để thực hiện tốt chủ đề công tác năm đảm bảo phù hợp, thiết thực, TP Cẩm Phả chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính cần thực hiện rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc từ  BCH Đảng bộ TP đến các chi đảng bộ trực thuộc; quán triệt, thực hiện tốt các quy định, chỉ thị của TW và địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ hiệu quả của TTHCC TP và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, xã; thực hiện có chiều sâu, chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị" gắn với thực hiện NQ 18 của BTV Thành ủy; tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, công sở văn hóa, văn minh...

Đào Thảo

.
.
.
.
.
.