Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 và huyện Hải Hà triển khai chương trình phối hợp năm 2017

Thứ Năm, 16/03/2017, 15:48 [GMT+7]

QTV - Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 – Quân khu 3 và huyện Hải Hà vừa tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong việc thực hiện các dự án kinh tế quốc phòng trong năm 2017.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2016, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 và huyện Hải Hà đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế quốc phòng trong vùng dự án, trong đó tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng, hệ thống nước sạch... cùng các mô hình phát triển kinh tế như: Nuôi trâu sinh sản, nuôi dê sinh sản; dự án quản lý và bảo vệ rừng vành đai biên giới được hai đơn vị phối hợp thực hiện tốt.

Hội nghị triển khai chương trình phối hợp giữa Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 – Quân khu 3 và huyện Hải Hà
Hội nghị triển khai chương trình phối hợp giữa Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 – Quân khu 3 và huyện Hải Hà

Ngoài ra, Đoàn kinh tế Quốc phòng 327 cũng đã triển khai nhiều lớp tập huấn về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho bà con nhân dân hai xã Quảng Sơn, Quảng Đức.Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con vùng đồng bào dân tộc và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong vùng dự án. 

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 – Quân khu 3 đã có nhiều chương trình hỗ trợ giống vật nuôi cho bà con nhân dân vùng dự án.
Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 – Quân khu 3 đã có nhiều chương trình hỗ trợ giống vật nuôi cho bà con nhân dân vùng dự án.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 và huyện Hải Hà tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế quốc phòng cho bà con đồng bào dân tộc 2 xã vùng cao. Làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai; đảm bảo an ninh quốc phòng và an ninh khu vực biên giới trong vùng dự án.

Ánh Hồng – Trung tâm TT&VH huyện Hải Hà

.
.
.
.
.
.