Đông Triều phải tập trung xây dựng và phát triển đô thị nông thôn kiểu mẫu

Thứ Tư, 15/03/2017, 14:16 [GMT+7]

QTV - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều về nhiệm vụ công tác năm 2017 vào sáng nay 15/3.

Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị tổ chức tại TP Hạ Long

Thực hiện chủ đề công tác năm "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại; Xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về các lĩnh vực được Thị ủy Đông Triều hết sức chú trọng.

Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU của Tỉnh ủy và Đề án 25, Đông Triều đã thực hiện nhất thể hóa các chức danh liên quan; 12/21 xã, phường thực hiện bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND; 156/173 thôn, khu phố có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu. Toàn Thị xã đã tinh giản 512 chỉ tiêu, biên chế, tiết kiệm trên 21 tỷ đồng.

Thị xã Đông Triều có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Ảnh: Thanh Tùng
Thị xã Đông Triều có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Ảnh: Thanh Tùng

Kinh tế thị xã tiếp tục có những bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,2% theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ; tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 3.000USD/người, tăng 35,1% so với năm 2015. Thu ngân sách đạt trên 1000 tỷ đồng, tăng 54% dự toán tỉnh giao. 100% số xã và 83% thôn trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2016, Đông Triều cũng thực hiện cải cách hành chính với 294 thủ tục được thực hiện tại Trung tâm hành chính công thị xã. Các lĩnh vực an sinh xã hội, công tác quốc phòng, an ninh trật tự cũng được thị xã hết sức chú trọng.

Năm 2017, Thị xã Đông Triều thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh”. Vì thế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo cụ thể, theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Việc quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của BCH Đảng bộ tỉnh được tiến hành thường xuyên, hiệu quả; tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược theo chỉ đạo của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp; đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện chủ đề công tác năm về kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa và xây dựng đô thị nông thôn kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Đức Long phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đánh giá cao những thành tựu về kinh tế xã hội năm 2016 của Đông Triều, đặc biệt đã bứt phá trong huy động nguồn xã hội hoá, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long cơ bản đồng tình với những đề xuất của Đông Triều liên quan đến dự án tuyến đường trung tâm thị xã Đông Triều (đề nghị kếu gọi đầu tư theo hình thức BT). Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định: Bên cạnh những kết quả đạt được, Đông Triều vẫn cần phải khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển. Năm 2017, phải có lộ trình triển khai nhiệm vụ, hướng tới đô thị nông thôn gắn với khu du lịch tâm linh nhà Trần và du lịch làng quê; kết nối hai thị trấn Mạo Khê - Đông Triều; phấn đấu tự chủ trong thu chi ngân sách; tăng cường quản lý nhà nước, đặc biệt về môi trường, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; chú ý đảm bảo ATGT, an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai nghiêm túc chủ đề năm; về xây dựng nông thôn mới phải tiến hành chuẩn đến thôn; đồng thời tiếp tục đào tạo cán bộ quản lý mang tầm đô thị.

Đồng chí ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cả hệ thống chính trị Đông Triều đã đồng thuận, nghiêm túc và kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy trong năm 2016, đặc biệt trong thu chi ngân sách, xã hội hoá, an sinh xã hội về giáo dục, y tế, văn hóa tâm linh và cải cách thủ tục hành chính.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kết luận hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kết luận hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với đặc thù là địa bàn giáp ranh, tại Đông Triều còn nhiều tồn tại tiềm ẩn liên quan đến an ninh trật tự; khai thác về chế biến, kinh doanh than; khiếu kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án. Bởi vậy, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017, Đông Triều cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc và quyết liệt Đề án 25; Chỉ thị 12 về bầu trưởng thôn và bí thư chi bộ; thống nhất hợp nhất cơ quan kiểm tra với thanh tra; triển khai nghiêm túc chủ đề năm về kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất việc thực hiện hành chính công vụ tại các cơ quan, đơn vị, phường, xã; xây dựng nếp sống văn hoá văn minh gắn với đô thị nông thôn kiểu mẫu. Bên cạnh đó, Đông Triều cũng cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế, khó khăn để tìm ra các giải pháp phát triển; phải áp dụng nông nghiệp công nghệ cao; xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; phát triển dịch vụ liên quan đến làng nghề và nông thôn; xây dựng các làng mẫu, thôn mẫu theo hình thức vận động người dân cùng thực hiện; nâng cao quản lý nhà nước về các công trình giao thông; tập trung quản lý chặt việc khai thác và vận chuyển khoáng sản, đất đai, môi trường, xử lý rác, chỉnh trang đô thị, tránh đề xảy ra các hiện tượng lợi dụng dự án để tận thu tài nguyên, khoáng sản trong quá trình thi công./.

Hằng Ngần

.
.
.
.
.
.