Bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

Thứ Hai, 17/04/2017, 18:00 [GMT+7]

QTV - Sáng nay 17/4, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 93 quần chúng ưu tú là đối tượng kết nạp Đảng khóa II - năm 2017 của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Trong thời gian 7 ngày, học viên được tìm hiểu những nội dung cơ bản các chuyên đề gồm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, học viên còn được tìm hiểu một số nội dung liên quan trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu, đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cấp chứng nhận. Trong đó, tỷ lệ học viên được xếp loại khá chiếm 72,05% và giỏi chiếm 27,95% tổng số học viên./.

Việt Hưng

.
.
.
.
.
.