BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về Đề án Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn

Thứ Bảy, 29/04/2017, 09:44 [GMT+7]
Ngày 28-4, BTV Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về Đề án Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn; các cơ chế chính sách đặc thù để xây dựng Dự án Luật đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn; tình hình triển khai dự án Khu du lịch dịch vụ phức hợp có casino tại Vân Đồn và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 
Tính đến thời điểm này, Tổ công tác soạn thảo Đề án do đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã cơ bản hoàn thiện nội dung của Đề án, gồm: cơ sở pháp lý, kết cấu đề án, lý do lựa chọn xây dựng Vân Đồn là Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt; quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển của Vân Đồn; định hướng phát triển ngành nghề, không gian phát triển, mô hình tổ chức, cơ cấu tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn; giải pháp thực hiện, cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù…
qtv
BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về Đề án Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn

Tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh; trung tâm kinh tế năng động phát triển ngành nghề mới, trình độ cao, trọng tâm là dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp, công nghiệp giải trí hiện đại có casino, công nghiệp công nghệ cao; trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo và giao thương quốc tế của khu vực hành lang kinh tế Trung Quốc - ASEAN. Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn sẽ có mô hình phát triển theo hướng thân thiện môi trường, bộ máy hành chính tinh gọn, thể chế, cơ chế, chính sách cạnh tranh toàn cầu ở mức cao nhất; khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư, tích cực thu hút và quy tụ nguồn lực sáng tạo, phương thức quản lý mới, tiên tiến; nuôi dưỡng động lực mới cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng để Quảng Ninh thực sự trở thành đầu tàu kinh tế khu vực phía Bắc, có sức lan toả trong vùng và cả nước; bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Tổ công tác đã thực hiện rà soát toàn bộ 234 Luật, Bộ Luật hiện hành phục vụ việc đề xuất mô hình tổ chức và quản lý; thẩm quyền của các cơ quan trong hệ thống chính trị của Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn; nắm bắt các cơ chế, chính sách hiện hành để đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, không phụ thuộc vào các luật hiện hành.
 
Trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác bổ sung, hoàn thiện Đề án Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, ý kiến tham gia đóng góp của đại biểu dự họp, phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Tổ công tác soạn thảo Đề án tiếp thu, tập hợp ý kiến tham gia phát biểu của đại biểu dự họp, bổ sung hoàn thiện Đề án, sớm trình các cơ quan Trung ương. Việc xây dựng, hoàn chỉnh Đề án phải được thực hiện song song với xây dựng Luật đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo, phân công từng đồng chí vào từng công việc cụ thể.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với kết cấu, nội dung Đề án và đồng ý giao UBND tỉnh tổ chức các cuộc hội thảo để xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan đối với Đề án Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn; đồng thời giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh kết nối, phối hợp với 2 tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang để tổ chức hội thảo chung giữa 3 tỉnh. Đồng chí đồng tình, chấp thuận chủ trương để UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Quảng Ninh được thuê đơn vị tư vấn nước ngoài nghiên cứu, lập lại quy hoạch tổng thể phát triển KTXH và quy hoạch chung xây dựng của KKT Vân Đồn cho phù hợp với định hướng, mô hình phát triển mới của Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn.
 
Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về Đề án “Vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh” và nhiều nội dung quan trọng khác./.
 
Nguồn: QNP
.
.
.
.
.
.