Đài PTTH Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017

Thứ Ba, 18/04/2017, 20:09 [GMT+7]

QTV – Chiều nay (18/4), Đài PTTH Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, chuyên môn và công đoàn quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017 và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho phóng viên quay phim Lê Tùng Linh của Phòng Văn nghệ giải trí.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Quý I năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, cơ quan đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra: nghiêm túc tuyên truyền đường lối, chính sách của Trung ương Đảng, Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh; tuyên truyền chính xác, nhanh chóng và đa chiều về các sự kiện quan trọng, những ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan cũng tổ chức thành công hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017 Cụm thi đua số 2 các Đài PTTH các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; kiện toàn bộ máy cơ quan từ 13 phòng ban xuống còn 12 phòng ban với việc sáp nhập hai phòng Biên tập QTV1 và Biên tập QTV3 thành phòng Biên tập truyền hình…

Đảng ủy
Đảng ủy Đài PTTH Quảng Ninh đã trao quyết định và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho phóng viên quay phim Lê Tùng Linh của phòng Văn nghệ giải trí

Trong quý II năm 2017, Đài PTTH Quảng Ninh phấn đấu tiếp tục duy trì ổn định thời lượng tự sản xuất các chương trình PTTH và trang tin điện tử; không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng các chương trình gắn với thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”; hoàn thiện số hóa các khâu sản xuất, truyền dẫn; bảo dưỡng các phương tiện máy móc cơ quan, kiện toàn bộ máy cơ quan;  tập trung đẩy mạnh phát triển quảng cáo, đa dạng hoá các hình thức tài trợ, mở rộng liên doanh liên kết, thực hiện nhiều loại hình dịch vụ, nâng cao đời sống cán bộ CNVC và lao động.

02 cá nhân của Đài PTTH Quảng Ninh được nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
02 cá nhân của Đài PTTH Quảng Ninh được nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Nhân dịp này, Đảng ủy Đài PTTH Quảng Ninh đã trao quyết định và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho phóng viên quay phim Lê Tùng Linh của phòng Văn nghệ giải trí.

PV

.
.
.
.
.
.