Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Ba Chẽ về phương hướng, nhiệm vụ 2017

Thứ Sáu, 21/04/2017, 14:40 [GMT+7]

QTV – Sáng nay (21/4), Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2016, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, thực hiện xuyên suốt chủ đề năm “Nâng cao chất lượng quản trị hành chính công; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, thị trấn văn minh và xây dựng văn hóa con người Ba Chẽ”, Huyện ủy Ba Chẽ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể có nhiều đổi mới; công tác tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. 

Huyện đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đạt kết quả xuất sắc, được Chính phủ tặng Bằng khen; tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch: Thu ngân sách địa bàn ước đạt trên 18 tỷ đồng (đạt 128,6% kế hoạch tỉnh giao); tổng sản lượng lương thực đạt trên 6.000 tấn (đạt 107,1% kế hoạch); công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh; công tác lập và quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư được triển khai tích cực, trong năm đã giảm được 424 hộ nghèo. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đưc Long phát biểu tại Hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đưc Long phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2017, Huyện ủy Ba Chẽ sẽ tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”; duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội; tận dụng thời cơ, phát huy tối đa sức mạnh nội lực, lợi thế sẵn có; huy động tốt các nguồn lực cho phát triển sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng; triển khai có hiệu quả các đề án, kế hoạch, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; tích cực xúc tiến và thu hút đầu tư vào địa bàn huyện...

Sau khi nghe ý kiến các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Ba Chẽ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc ghi nhận và biểu dương huyện Ba Chẽ trong triển khai nhiệm vụ 2016, việc triển khai nội dung Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ Tỉnh cũng như triển khai hiệu quả chủ đề năm công tác của huyện về “Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng thương hiệu Ba Chẽ”.

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đồng chí yêu cầu huyện Ba Chẽ cần tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết 19, Đề án 25, Chỉ thị 12 của tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII; đẩy mạnh CCHC; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ từ cấp huyện tới cấp cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kết luận Hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kết luận Hội nghị

Về phát triển KT-XH, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Ba Chẽ tập trung xây dựng kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn mới. lựa chọn sản phẩm chủ lực, tạo được thương hiệu để phát triển tập trung.

Bên cạnh đó, Ba Chẽ cần nghiêm túc thực hiện kế hoạch đưa các xã, thôn ra khỏi diện 135 theo đúng lộ trình của tỉnh, phải thay đổi nhận thức của cán bộ, người dân, đưa ra các giải pháp cụ thể theo điều kiện thực tế từng xã.

Đồng chí cũng yêu cầu Ba Chẽ cần tích cực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, từ đó đưa ra các giải pháp quảng bá hình ảnh địa phương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng./.

PV

.
.
.
.
.
.