Tiên Yên phải là vùng hậu cần của Đặc khu hành chính kinh tế Vân Đồn

Thứ Ba, 18/04/2017, 16:03 [GMT+7]
QTV - Sáng nay, đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Nguyễn Văn Đọc chủ trì cuộc làm việc của TT Tỉnh ủy với huyện Tiên Yên về kết quả thực hiện Kết luận 03 ngày 25/11/2015 của BTV Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, kết quả triển thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và  Nghị quyết số 06 ngày 3/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Chưa đạt tỷ lệ ít nhất 50% nhất thể hóa các chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu hoặc trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư; tốc độ gia tăng giá trị thương mại - dịch vụ còn chậm; đầu tư trọng điểm cho các xã về đích NTM còn hạn chế, chưa có xã đạt chuẩn NTM; việc thực hiện quy chế làm việc của một số cấp ủy còn chưa nghiêm… Đây là những hạn chế mà huyện Tiên Yên thẳng thắn nhìn nhận trong thực hiện Kết luận số 03 ngày 25/11/2015 của BTV Tỉnh ủy.
 
Mặc dù vẫn còn  một số hạn chế vừa nêu, song các đại biểu dự buổi làm việc đánh giá cao huyện Tiên Yên đã có rất nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả đáng kể trong triển khai Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nhiệm vụ công tác năm 2016. Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ huyện đến cơ sở có những chuyển động mạnh theo hướng quyết liệt, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực thu, chi ngân sách, quy hoạch quản lý đất đai, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, trong đó đề án “2 con, 1 cây” được xác định đúng hướng, phát triển mạnh; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 72 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. 
qtv
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo
Đặc biệt, là một địa phương miền núi song công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Tiên Yên đã đạt được kết quả tích cực, đáng biểu dương. Các thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, cập nhật, bổ sung và đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện vào giải quyết tại Trung tâm HCC. Trong năm 2016 không có hồ sơ trễ hẹn với công dân, tỷ lệ trả kết quả trước thời hạn đạt 77%; đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 177 thủ tục/37 lĩnh vực, đạt 76%; kết nối liên thông bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của 6/12 xã, thị trấn với Trung tâm HCC huyện, tỉnh, đạt 50%.
 
Thực hiện NQ 06 của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện Tiên Yên đã xây dựng chủ trương, kế hoạch và đang tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề công tác năm về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 25, chương trình xây dựng NTM, chương trình 135, chương trình giảm nghèo và nâng cấp đô thị Tiên Yên.
 
Đánh giá cao những kết quả huyện Tiên Yên đã đạt được, đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc cho rằng, chính sự đoàn kết thống nhất của các cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân đã tạo sức mạnh, điều kiện thuận lợi để để Tiên Yên trở thành địa phương điển hình của tỉnh trong thực hiện NQ 19, Đề án 25. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất mà huyện Tiên Yên cũng như nhiều địa phương còn tồn tại, đó là chưa quyết liệt trong thực hiện các chỉ đạo, kết luận của tỉnh.  
 
Nhận định về tiềm năng của huyện Tiên Yên khi tỉnh triển khai Dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái và Đặc khu kinh tế hành chính Vân Đồn, đ/c Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây vừa là thời cơ, đồng thời cũng là thách thức để Tiên Yên có sự bứt phá trong thời gian tới. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Tiên Yên phải trở thành vùng hậu cần của Đặc khu hành chính kinh tế Vân Đồn. Đồng chí đề nghị Tiên Yên cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tinh thần Nghị quyết số 19, Đề án 25. Đặc biệt là phải kiên quyết thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12-CT/TU về thực hiện bầu bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố.
qtv
Đồng chí Nguyễn Đức Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Về thực hiện cải cách hành chính, đ/c Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Tiên Yên trên kết quả rất tích cực đã đạt được cần tiếp tục rà soát và thực hiện tốt việc kết nối liên thông từ cấp xã với cấp huyện và cấp tỉnh. Do đó, địa phương cần chủ động tập huấn, đào tạo cán bộ làm công tác này ở cấp xã. 

Về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,  dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Tiên Yên cần tập trung sản xuất, nâng cao chất lượng, mở rộng các sản phẩm hàng hóa, nhất là sản phẩm Ocop, đặc biệt phải gắn với xây dựng nông thôn mới và kế hoạch đưa các xã ra khỏi diện 135; lên phương án sử dụng, khai thác hiệu quả công trình Hồ chứa nước Khe Cát. 
 
Liên quan đến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái,  đ/c Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành Giao thông xây dựng và bàn giao định hướng tuyến làm cơ sở để huyện Tiên Yên làm tốt công tác GPMB.  Đồng thời trên cơ sở thiết kế dự án, huyện Tiên Yên cần quan tâm, chủ động quy hoạch điểm dừng chân, đầu tư phát triển dịch vụ; tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cấp đô thị, làm tốt công tác quản lý nhà nước, trong đó tập trung quản lý đô thị; sử dụng đất đai.
 
Đối với các kiến nghị của địa phương, trong đó liên quan đến kiến nghị cho dừng xây dựng Đề án tập sự lãnh đạo của huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc cụ thể, xác định rõ các lý do. Về các nội dung đề nghị phân cấp trong quản lý biên chế, bộ máy phải tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước. Đối với nội dung về xây dựng phân công thời gian làm việc của cán bộ tại bộ phận một cửa cấp xã, thị trấn, đồng ý cho Tiên Yên làm thí điểm. Các đề nghị của huyện liên quan đến kinh phí đầu tư, đ/c Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Tiên Yên thực hiện theo nguyên tắc phân cấp.
 
Đàm Hằng 
 
.
.
.
.
.
.