Thực hiện Pháp lệnh 34 ở Móng Cái: Tích cực, công khai, minh bạch

Thứ Bảy, 17/06/2017, 16:07 [GMT+7]

QTV - Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường ban hành ngày 20/4/2007 tới nay đã được 10 năm. Trong quá trình thực hiện, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã có những cách làm thiết thực, đưa nội dung pháp lệnh vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận trong toàn dân.

Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định những nội dung phải công khai để nhân dân biết; những nội dung nhân dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát; trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức cấp xã, thôn, tổ dân, khu phố, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và của nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

Khu Hồng Phong- Ninh Dương bê tông hóa đường dân sinh hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa trong dân
Khu Hồng Phong - Ninh Dương - TP Móng Cái bê tông hóa đường dân sinh hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa trong dân

Thực hiện pháp lệnh 34, xã Quảng Nghĩa - một xã thuần nông, xa trung tâm thành phố Móng Cái đã có nhiều cách làm thiết thực. Đơn cử, những hạng mục trong xây dựng nông thôn mới như cứng hóa hệ thống giao thông, thủy lợi, làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm… đã được đưa ra bàn bạc, thống nhất chủ trương, cách làm rồi mới thực hiện. Như vậy, vừa huy động được sức dân, vừa tạo sự đồng thuận trong dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Thế nên, trong thời gian qua, Quảng Nghĩa đã cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tiêu chí và đang rất nỗ lực đưa chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu.

Ông Đào Ngọc Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Nghĩa cho biết: Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, sự lãnh đạo từ cấp ủy Đảng đến quản lý điều hành của chính quyền xã được thông suốt, MTTQ và các đoàn thể có sự đổi mới về phương thức tập hợp vận động quần chúng và thực hiện hiệu quả các phong trào, quyền làm chủ của nhân dân được nâng lên và ngày càng phát huy. Trong các phần việc của thôn, xã, nhân dân đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến trung thực, khách quan, thẳng thắn, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quảng Nghĩa hôm nay khoác màu áo mới trong đời sống kinh tế - xã hội là minh chứng rõ nhất cho sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ, nơi “ý Đảng thuận với lòng dân” nhờ làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhìn từ thực tiễn Quảng Nghĩa, những năm qua, thực hiện pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ở Móng Cái, chính quyền cũng như người dân đã có sự đồng thuận mạnh mẽ và tích cực tham gia, góp phần xây dựng xã, phường, cơ quan đơn vị ổn định, giảm thiểu việc khiếu kiện, kiến nghị.

Các thành viên Ban chỉ đạo thành phố đã chủ động, tích cực nắm tình hình, đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Ông Nguyễn Văn Đô - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP, Trưởng khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP Móng Cái nhận định: "Chính quyền các cấp đã thực hiện việc công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tăng cường; các vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc được giải quyết ngay từ cơ sở. Công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tiếp tục được thực hiện tốt; hoạt động của Trung tâm hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu của nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính".

Người dân tới giao dịch tại bộ phận “một cửa” xã Quảng Nghĩa
Người dân tới giao dịch tại bộ phận “một cửa” xã Quảng Nghĩa

Đồng chí Trưởng khối cũng cho biết thêm, đến hết tháng 5/2017, Móng Cái đã hoàn thành công tác bầu trưởng, phó thôn, khu, bám sát tinh thần Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của pháp lệnh 34. Kết quả thắng lợi toàn diện của công tác bầu trưởng thôn khu một lần nữa khẳng định tính dân chủ và quy chế dân chủ đã phát huy mạnh mẽ ngay từ chính quyền cấp cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Oanh - Phó ban Dân vận, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh trong chuyến kiểm ra, nắm tình hình về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn cũng đã đánh giá tốt cách thức thực hiện của TP Móng Cái. Trong đó, nắm bắt cụ thể các vấn đề về việc thực hiện công khai, minh bạch để nhân dân biết; những nội dung nhân dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân giám sát ở cơ sở; trách nhiệm của chính quyền địa phương và nhân dân theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành; tổ chức và hoạt động của Trung tâm hành chính công thành phố; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; đời sống văn hóa ở cơ sở, tình hình an ninh trật tự, các mô hình tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Oanh - Phó ban Dân vận, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, những vấn đề thuận lợi, khó khăn ở Móng Cái  sẽ là những bài học thực tiễn để Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy  nghiên cứu, góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo về các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công của tỉnh, cao hơn là thực hiện tốt Pháp lệnh số 34.

Thu Hằng (Trung tâm TT&VH Móng Cái)

.
.
.
.
.
.