Đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc với huyện Đầm Hà về thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy

Thứ Ba, 12/09/2017, 22:38 [GMT+7]
Mời quý độc giả theo dõi chương trình đã phát sóng của Đài PTTH Quảng Ninh tại QTVTube
.
.

QTV - Ngày 12/9, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Cao Tường Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Đầm Hà để rà soát đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 03/12/2016 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Bí thư Huyện ủy Đầm Hà báo cáo kết quả
Bí thư Huyện ủy Đầm Hà báo cáo kết quả

Theo báo cáo của huyện ủy Đầm Hà, thực hiện Nghị quyết số 06 NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và chủ đề công tác năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh”, huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị, thường xuyên nắm tình hình cơ sở và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

9 tháng đầu năm 2017, KTXH trên địa bàn huyện được duy trì ổn định, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ, trong đó sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 104,03 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 654,184 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, thực hiện chủ đề năm có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh. Việc tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc. Vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục được phát huy, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, và các đoàn thể tập trung hướng về cơ sở. 

Tại buổi làm việc, huyện Đầm Hà cũng đã báo cáo về một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến nuôi trồng thủy sản; việc thẩm tra, xác minh lý lịch đối với những quần chúng ưu tú kết nạp đảng liên quan đến yếu tố người nước ngoài; giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Đầm Hà, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Đầm Hà cần tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; tập trung thực hiện thông báo số 562-TB/TU ngày 9/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ huyện ủy Đầm Hà ngày 20/4/2017; quan tâm đến lợi thế của địa phương để tập trung phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” và chủ đề năm của huyện “Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng thương hiệu Đầm Hà”; chỉ đạo các cấp ủy thực hiện, kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đón Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”; tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tập trung quan tâm quản lý đất đai, trật tự đô thị. Riêng đối với giáo dục, huyện cần tập trung thực hiện hiệu quả công tác phân luồng giáo dục sau trung học cơ sở; quản lý tốt vấn đề dạy thêm, học thêm...

Trước đó, đoàn công tác đã đi rà soát, đánh giá tình hình thực tế việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy tại 2 xã: Tân Bình và Đầm Hà.

Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)

.
.
.
.
.
.