15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Thứ Năm, 05/10/2017, 15:16 [GMT+7]
.
.

QTV - Tín dụng chính sách xã hội được đánh giá là nguồn lực quan trọng  trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của nước ta. Tại Quảng Ninh, qua 15 năm thực hiện, bằng nhiều cách làm hiệu quả, các chương trình tín dụng chính sách từ Ngân hàng chính sách xã hội đã trở thành đòn bẩy giúp hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn để sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nhiều tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
Nhiều tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Nguồn: QNP

Hỗ trợ vốn vay ưu đãi giảm nghèo là một trong những chương trình tín dụng chính sách được triển khai hiệu quả tại Quảng Ninh trong nhiều năm qua. Thông qua nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đã có điều kiện vươn lên. Năm 2010, ông Chíu Sinh Phát, Thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc được vay 30 triệu đồng để đầu tư trồng rừng trong 5 năm với lãi suất ưu đãi là 0,65%. Sau khi thoát nghèo và trả hết nợ cũ, ông  tiếp tục được tạo điều kiện vay 50 triệu đồng để tái đầu tư trồng rừng.

Ông Chíu Sinh Phát – Thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh cho biết: "Lúc chưa được vay vón, cuộc sống khó khăn lắm, từ lúc được vay vốn tới nay, gia đình đã vươn lên thoát nghèo".

Ngoài cho vay để giảm nghèo, những năm qua, tại Quảng Ninh, chương trình tín dụng chính sách cho vay giải quyết việc làm đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Tính đến hết tháng 8 năm nay, dư nợ của chương trình cho vay giải quyết việc làm là 355,5 tỷ đồng, chiếm 15% tổng dư nợ các chương trình tín dụng.

Ông Vũ Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Qua quá trình phối hợp triển khai, nguồn vốn giải quyết việc làm của tỉnh được tăng lên, từ 37 tỷ năm 2002 bằng 100% vốn trung ương, tới 2017, tăng lên 387 tỷ, gấp 10 lần, trong đó ngoài nguồn vốn trung ương, có sự huy động của ngân hàng chính sách xã hội cũng như sự bổ sung hỗ trợ của ngân sách tỉnh cho thực hiện giải quyết việc làm".

Từ nền móng là 2 chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo và cho vay giải quyết việc làm, sau 15 năm, đã có 15 chương trình tín dụng chính sách được triển khai theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh. Nguồn vốn tín dụng chính sách được phủ rộng đến 186 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với tổng dư nợ tính đến tháng 9 năm 2017 đạt gần 2.450 tỷ đồng, gấp 15 lần so với năm 2002; Tín dụng chính sách xã hội đã giúp gần 60 nghìn hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 150 nghìn lao động, trên 26 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 400 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trên 4 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách. Quảng Ninh cũng là một trong số ít các tỉnh, thành phố triển khai các tín dụng chính sách theo cơ chế đặc thù riêng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Những kết quả trên có được cùng nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhận ủy thác, đặc biệt là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương từ tỉnh tới cơ sở.

Ông Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho biết: "Quảng Ninh là một trong những tỉnh thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội, mà nó thể hiện các đồng chí đã coi tín dụng chính sách như là nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày hàng tháng đưa vào trong kế hoạch hoạt động, thứ 2 tập trung chỉ đạo MTTQ các tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với ngân hàng trong viejc triển khai và đặc biệt là tập  trung hỗ trợ ngân hàng chính sách xã hội về địa điểm xây dựng trụ sở, trang thiết bị và đặc biệt là ủy thác nguồn vốn qua ngân hàng".

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam tặng Giấy khen của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh . Nguồn QNP
Đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam tặng Giấy khen của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh . Nguồn QNP

Để thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh được hiệu quả hơn, thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của Trung ương; huy động vốn của tổ chức, cá nhân; kịp thời bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, trong đó đặc biệt tới cho vay giải quyết việc làm tại các vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn.

Bà Lê Thị Đức Hạnh, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Nguồn vốn giải quyết việc làm đang cần yêu cầu rất lớn, hiện nay, chính quyền các cấp đã quan tâm, nhưng mong muốn rằng sẽ tiếp tục quan tâm để làm sao giành thêm nguồn vốn cho  các đối tượng cho vay, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập góp phần thu nhập, giảm nghèo".

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong 15 năm qua đã khẳng định đây là giải pháp hợp lý trong quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững.  

Minh Hiền 

.
.
.
.
.
.