Giám sát hoạt động của Trung hành chính công các cấp

Thứ Sáu, 11/05/2018, 19:50 [GMT+7]
.
.
QTV - Thực hiện Quyết định số 111-QĐ/BDV của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc Giám sát Trung tâm hành chính công các cấp, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, ngày 10-11/5, Đoàn giám sát Ban dân vận Tỉnh ủy tổ chức giám sát tại huyện Bình Liêu.
 
Đây là cuộc giám sát của Đảng, kết hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung vào các nội dung trọng tâm như việc thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.
qtv
Đoàn giám sát tại TT hành chính công huyện Bình Liêu 

Từ đầu năm đến nay, các cấp chính quyền của huyện Bình Liêu đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin gắn với đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ. Thực hiện cơ chế đánh giá mức độ hài lòng của người dân minh bạch hiệu quả. Tính đến thời điểm này đã giải quyết được 393 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện và giải quyết 907 thủ tục của các cơ quan ngành dọc, đưa 359 thủ tục hành chính trên 18 lĩnh vực vào giải quyết, tổng hợp hàng tháng tỷ lệ phiếu có mức độ hài lòng, rất hài lòng của người dân chiếm gần 100%.

Đoàn giám sát đánh giá cao công tác giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương và đề nghị thời gian tới, huyện cần tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, giải quyết dứt điểm việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân dân, tăng cường công tác giám sát thực thi công vụ.
 
Trước đó đoàn đã công tác đã làm việc tại TP Hạ Long, Cẩm Phả. Việc giám sát nhằm phát huy những ưu điểm, phát hiện những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân để kịp thời góp ý, uốn nắn, chấn chỉnh sửa chữa, đồng thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với tỉnh những giái pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, nhất là chỉ số PAPI của tỉnh Quảng Ninh.
 
Nguyễn Hưng 
.
.
.
.
.
.