Thay đổi thời gian thi môn chuyên vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hạ Long

Thứ Sáu, 18/05/2018, 10:52 [GMT+7]
.
.
QTV - Để tiếp tục tạo cơ hội cho thí sinh toàn tỉnh đăng ký dự tuyển vào trường THPT Chuyên Hạ Long, đồng thời giãn lịch thi giúp thí sinh có thêm thời gian chuẩn bị, góp phần tạo tâm thế tốt dự thi bài thi môn chuyên, Sở GDĐT điều chỉnh về cách thức tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hạ Long năm học 2018 - 2019.
 
Theo đó các thí sinh sẽ dự thi 03 môn chung (Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ) tại trường THPT mà thí sinh đăng ký dự tuyển theo quyết định phân vùng tuyển sinh của UBND cấp huyện từ ngày 1-2/6/2018. Thi môn chuyên tại trường THPT Chuyên Hạ Long từ ngày 13-14/6/2018 (lịch thi cũ là từ 2-3/6).
 
Lịch thi cụ thể:

Môn chung: 
 
Ngày    Buổi Môn thi Thời gian
làm bài
Giờ mở bì
đề thi
Giờ phát
đề thi
Giờ băt đầu
làm bài
31/5/2018   Chiều   Thí sinh làm thủ tục dự thi (tại trường THPT theo phân vùng tuyển sinh): nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)
01/6/2018 Sáng Ngữ văn      120 phút 7 giờ 05 7 giờ 25 7 giờ 30
Chiều Ngoại ngữ (Tiếng Anh
tiếng Trung Quốc)
60 phút 14 giờ 05 14 giờ 25 14 giờ 30
02/6/2018 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 05 7 giờ 25 7 giờ 30

Môn chuyên:
 
Ngày  Buổi Môn thi Thời gian 
làm bài               
Giờ mở bì 
đề thi                   
Giờ phát 
đề thi                
Giờ bắt đầu 
làm bài                    
13/6/2018 Chiều Thí sinh làm thủ tục dự thi (tại trường THPT Chuyên Hạ Long): nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)
14/6/2018  Sáng Môn chuyên 
(Toán, Ngữ văn, Sinh học)
150 phút 7 giờ 05 7 giờ 25 7 giờ 30
Chiều

Môn chuyên 
(Vật lý, Hóa học,
Lịch sử, Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc)

150 phút 14 giờ 05 14 giờ 25 14 giờ 30

Được biết, Hội đồng tuyển sinh trường THPT Chuyên Hạ Long kéo dài lịch thu nhận hồ sơ dự tuyển thêm 05 ngày đến trước ngày 25/5/2018.
 
Kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 -2019 sẽ được công bố trước ngày 25/6/2018.
 
PV
 
.
.
.
.
.
.