Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh: Sáng tạo, đổi mới phương pháp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp HĐND

Thứ Tư, 16/05/2018, 19:50 [GMT+7]
.
.

QTV - Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp HĐND là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của cơ quan dân cử nói chung và HĐND tỉnh nói riêng. Trong thời gian qua, HĐND, Thường trực HĐND, các ban, các tổ và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tích cực triển khai các hoạt động giám sát dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri đã gửi gắm.

Theo quy định của pháp luật, thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết kiến nghị cử tri của UBND; việc theo dõi, đôn đốc, giám sát của Thường trực HĐND, các ban, các tổ và đại biểu HĐND. Một trong các hình thức thường xuyên làm, đó là việc tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp thường lệ của HĐND và sau đó truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để đại biểu HĐND và cử tri theo dõi, giám sát. Tuy nhiên, do kiến nghị cử tri liên quan rất nhiều đếncác lĩnh vực của đời sống xã hội phải báo cáo tại kỳ họp kết quả giải quyết, nên thời lượng bố trí trong chương trình kỳ họp sẽ khá dài, không có nhiều thời gian dành cho các đại biểu chất vấn, thảo luận, làm rõ thêm, nên một số kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp mặc dù được trả lời, giải quyết nhưng cử tri chưa hài lòng. Mặt khác, nhiều kiến nghị đã được giải quyết phải đến kỳ họp mới báo cáo, nên không đảm bảo tính kịp thời. 

Đ/c Thành đi thực tế cánh đồng Ba Sào
Đ/c Thành đi thực tế cánh đồng Ba Sào

Từ bất cập trên, trong thực tế, khi chưa có sơ sở pháp lý, bộ phận tham mưu giúp việc của Văn phòng HĐND tỉnh (trực tiếp là bộ phận Thông tin – Dân nguyện lúc đó trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) đãnghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giải quyết kiến nghị cử tri, đồng thời vận dụng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005 tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hình thức giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua hội nghị giải quyết kiến nghị cử tri giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.Định kỳ 1 năm 2 lần giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân nhằm thống nhất những quan điểm, giải pháp cụ thể trong việc trả lời và giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri.  Tuy nhiên, việc tổ chức hội nghị cũng gặp nhiều khó khăn vì thiếu cơ sở pháp lý. Nhưng với sự quyết tâm, với cách làm đổi mới, sáng tạo, trong nhiệm kỳ trước (2011-2016), bộ phận tham mưu giúp việc của Văn phòng HĐND tỉnh (trực tiếp là bộ phận Thông tin – Dân nguyện) đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức được 8 hội nghị “giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh”. Do đó, với cái tên ban đầu của Hội nghị là “Hội nghị giải quyết một số kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”, phải sau 7 hội nghị,Thường trực HĐND tỉnh mới mạnh dạn đổi tiêu đề thành “Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp Hội đồngnhân dân tỉnh” và nâng lên một tầm mới, đúng bản chất và chức năng của cơ quan dân cử là chức năng quyết định và giám sát. Do vậy, nhiều vấn đề “nóng” của cử tri và được dư luận quan tâm, kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp, chưa được giải quyết được đưa ra giải quyết tại hội nghị như: Tình hình tai nạn giao thông gia tăng; việc xử lý, thu hồi nợ tiền sử dụng đất; nợ đọng bảo hiểm xã hội; hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung…Với cách làm này, nhiều kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp đã sớm được xem xét giải quyết kịp thời và được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri theo dõi, nắm bắt. Đây cũng chính là một hình thức giám sát của cơ quan dân cử mang lại hiệu quả thiết thực và kịp thời.

Tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tại nhiệm kỳ mới này (2016 - 2021), thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, là cơ sở pháp lý đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh đối với cử tri nhất là việc thông qua giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và chính quyền các cấp. Trên cơ sở pháp lý này, bộ phận Thông tin – Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh phân loại  các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp theo các nhóm lĩnh vực (quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, an toàngiao thông; đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch; y tế, văn hóa, giáo dục, nội chính, cơ chế chính sách). Qua đó, theo dõi, đôn đốc và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để kịp thời nắm bắt việc giải quyết kiến nghị của cử tricủa các cơ quan chuyên môn, chính quyền thuộc UBND tỉnh. Từ đó, phát hiện một số nội dung cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chậm được giải quyết, kéo dài, gây búc xúc để đề xuất tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh đưa ra giải quyết tại hội nghị giữa hai kỳ họp hoặc tiến hành giám sát và tái giám sát, điển hình như các vấn đề: Xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế; về chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn; về hoàn nguyên khu vực khai thác đất sét tại khu 1, 3, 4, 5, 7 phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long; về đầu tư, xây dựng hệ thống cống thoát nước trên địa bàn thành phố Cẩm Phả do ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án Cải tạo nâng cấp quốc lộ 18A (Hạ Long - Mông Dương); việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân không bị ảnh hưởng bởi một số dự án (xây dựng cầu vượt đường sắt từ ga Hạ Long đến cảng Cái Lân, đường liên phường Hồng Hải-Hà Lâm-Hà Trung);giải quyết vướng mắc cho nhân dân trong việc triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 1768/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; giải quyết tình trạng xả khói bụi gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy nhiệt điện Mông Dương và Nhà máy nhiệt điện Uông Bí...

Toàn cảnh cánh đồng Ba Sào
Toàn cảnh cánh đồng Ba Sào

Cùng với đề xuất của các ban HĐND tỉnh qua hoạt động thực tiễn, tổ nghiệp vụ Thông tin –Tổng hợp đã tổng hợp và tham mưu các nội dung giám sát việc giải quyết kiến nghị cử trithông qua hình thức tổ chức hội nghị “nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp” thường lệ. Trong năm 2017, bộ phận tham mưu giúp việc Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 02 hội nghị. Tại hội nghị, một số nội dung mà cử tri kiến nghị nhiều lần, qua nhiều kỳ họp, và những vấn đề “nóng” được nhiều cử tri và dư luận quan tâm đã được đưa ra giải quyết thấu đáo. Đặc biệt, với cách làm và tư duy luôn luôn đổi mới, tạihội nghịgiữa hai kỳ họp cuối năm 2017 của nhiệm kỳ này đã tiến hành nêu câu hỏi chất vấn bằng hình ảnh trực quan sinh động thông qua các clip phóng sự ngắn về các nội dung được đưa ra trao đổi làm rõ tại hội nghị. Qua đó đã cung cấp những hình ảnh trực quan sinh động cho đại biểu dự hội nghị hiểu rõ vấn đề được nêu, biết đúng địa chỉ kiến nghị. Từ đó, hội nghị thống nhất các giải pháp để giải quyết dứt điểm các kiến nghị tồn đọng, kéo dài, mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua hội nghị này, cho thấy, nhìn chung những nội dung KNCT được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi UBND tỉnh và một số nội dung của nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại  kỳ họp HĐND tỉnh được UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thời gian thực hiện để các sở, ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh đã tổng hợp báo cáo, đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, sớm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri. Do đó, nhiều nội dung đã được giải quyết có kết quả.

Cùng với hoạt động tổ chức hội nghị giữa hai kỳ họp, với mục tiêu “truy đến cùng”, “đeo bám” đến cùng việc giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng, trước mỗi kỳ họp,hoạt động giám sát theo chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị cử tri cũng được tích cực triển khai. Bộ phận Thông tin –Tổng hợp đã lựa chọn nội dung tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh để tổ chức thành lập đoàn giám sát và triển khai các nội dung giám sát bảo đảm theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, kết hợp với các cuộc giám sát khác, các ban HĐND tỉnh đã chủ động giám sát và nắm bắt sớm việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách. Đây là cách làm đổi mới trong hoạt động của các ban HĐND tỉnh. Qua giám sát, Thường trực đã ban hành báo cáo kết quả giám sát và được trình bày tại kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh theo quy định.Mặt khác, qua quá trình giám sát, phát hiện những kiến nghị đã được kiến nghị trước đó chưa được giải quyết dứt điểm sẽ đưa ra chất vấn tại kỳ họp thường lệ, sau đó ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Sau khi ban hành báo cáo giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp. Sau đó, bộ phận phụ trách dân nguyện tiếp tục thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình triển khai. Do đó, nhiều kiến nghị được giải quyết triệt để, được cử tri và dư luận ghi nhận, đánh giá cao, điển hình như kiến nghị về giải pháp chống ngập úng cho cánh đồng Ba Sào ở thôn Đá Trắng, huyện Hoành Bồ, với diện tích 21,2ha. Kiến nghị được đưa ra chất vấn tại hội nghị giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, sau đó tái giám sát đưa ra chất vấn tại kỳ họp đã được giải quyết thấu đáo, nhân dân đã được đón niềm vui mới trong mùa gặt bội thu vụ Xuân năm 2017 sau 13 năm bị bỏ hoang, ngập lụt; kiến nghị về xử lý nước thải la canh trên tàu du lịch vịnh Hạ Long, đến nay toàn bộ gần 500 tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long đều lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước, chấm dứt tình trạng tàu du lịch xả nước thải la canh nhiễm dầu ra môi trường vịnh, góp phần quan trọng nâng cao công tác bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long

Có thể khẳng định, hình thức và phương pháp giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri luôn được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh chú trọng đổi mới với sự sáng tạo, linh hoạt qua từng kỳ họp. Do đó, nhiều vấn đề cử tri và dư luận quan tâm, hoặc kiến nghị nhiều lần, kéo dài được đưa ra giải quyết thấu đáo, dứt điểm. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đồng thời nâng cao vị thế của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào sự ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Phạm Thị Hà (Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Ninh)

.
.
.
.
.
.