Mô hình thí điểm "cơ quan khối" 9 chung, 15 chia: Quảng Ninh tiên phong và tròn việc

Thứ Tư, 08/08/2018, 17:01 [GMT+7]
.
.
QTV - Sáng 8/8, tại TP Hạ Long, Đoàn công tác của Bộ Chính trị đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh về mô hình thí điểm cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.
Các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng chủ trì buổi làm việc.
qtv
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương về “thí điểm thực hiện việc sử dụng cơ quan tham mưu giúp việc chung trong khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện", tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo rà soát toàn bộ hệ thống chính trị; đánh giá toàn diện về hoạt động, cơ chế phối hợp, vận hành, tổ chức, bộ máy, biên chế; xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo mô hình thí điểm “Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội”.

qtv
Đ/c Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Ở cấp huyện, cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc chung (gọi tắt là cơ quan khối) thực hiện phối hợp và phân công theo quy tắc 9 chung: chung trong chỉ đạo thông tin, báo cáo; lựa chọn mô hình; phối hợp tập huấn…15 chia với phân chia nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giao tổ chức chủ trì phù hợp với tính chất, đặc thù của mỗi tổ chức. 

qtv
Mô hình thí điểm “Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội” cấp huyện

Ở cấp tỉnh, cơ quan Khối được hình thành trên nguyên tắc không làm hạn chế vai trò, vị trí, tính chất độc lập của các tổ chức. 

Khi thực hiện mô hình Cơ quan Khối cấp tỉnh đã giảm từ 33 ban chuyên môn của 6 tổ chức xuống còn 06 ban, giảm 27 ban; giảm được 69 vị trí chức danh lãnh đạo trưởng, phó các ban chuyên môn của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Cơ quan Khối cấp huyện sau sắp xếp, tinh giản biên chế giảm 15,5% trong 2 năm. Đội ngũ cán bộ, công chức có điều kiện cơ cấu lại, cơ hội rèn luyện tính chuyên sâu, tham mưu đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng và yêu cầu của các tổ chức khác nhau để nâng cao nhận thức, trình độ. Tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập bình quân cho cán bộ, công chức bằng mức lương cơ sở/tháng. 
qtv
 Mô hình thí điểm “Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội” cấp tỉnh

Quan trọng hơn, niềm tin của nhân dân vào Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị được nâng lên với 80,83% người dân được hỏi cho rằng mô hình mới đã huy động được lực lượng, góp phần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ quan trọng của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Quảng Ninh cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như mô hình mới chưa chuẩn hóa được đầy đủ hệ thống văn bản, quy chế thực hiện; việc phối hợp giữa các tổ chức còn nhiều lúng túng, đặc biệt là trong việc xử lý các mối quan hệ công tác, thông tin chỉ đạo ngang - dọc.
 
Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn công tác đã tìm hiểu, tham góp nhiều vấn đề để Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu đảm bảo hiệu quả hoạt động của mô hình thí điểm cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.
qtv
Các thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện tinh gọn, nâng cao năng lực hiệu quả của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ. Ngay sau khi có kết luận của Ban Bí thư,  Quảng Ninh đã triển khai nhanh chóng, có nhiều nỗ lực, vượt qua nhiều trở ngại trong việc xây dựng hệ thống văn bản, vận hành mô hình thí điểm. Đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện mô hình, trong quá trình triển khai phải dành sự quan tâm ưu tiên cho một số tổ chức như MTTQ, Công đoàn, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổng kết những điều kiện cần đảm bảo tại cơ sở để Trung ương có căn cứ triển khai mô hình ở cấp huyện. 

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Quảng Ninh tiếp thu những ý kiến tâm huyết, xác đáng của các đại biểu để đưa vào tổng kết mô hình. Các cơ quan Trung ương tiếp tục đồng hành với Quảng Ninh để tổng kết, đảm bảo mô hình hoạt động hiệu quả trên cơ sở tuân thủ những quy định của Hiến pháp về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên cũng như của nhân dân. Việc triển khai mô hình quan trọng nhất là phải đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, vai trò của MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội.
 
PV
.
.
.
.
.
.