Quảng Ninh: Tăng cường công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 08/08/2018, 14:30 [GMT+7]
.
.

QTV – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 5612/UBND-VX2 về Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực cho người dân cũng như các cấp, ngành về quy định của pháp luật, quan điểm của Nhà nước đối với công tác phòng, chống mại dâm hiện nay. Phối hợp cùng các địa phương rà soát, thống kê, lập cơ sở dữ liệu đối tượng tham gia hoạt động mại dâm, nghi có hoạt động mại dâm, nhóm có nguy cơ cao; tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền sâu, rộng với các hình thức, nội dung phù hợp; chỉ đạo các phòng, ban tăng cường hoạt động hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm; thống kê đầy đủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn…

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm.

PV

 

.
.
.
.
.
.