Công ty Điện lực Quảng Ninh diễn tập chiến đấu bảo vệ Công ty năm 2018

Thứ Sáu, 05/10/2018, 20:25 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 05/10, Công ty Điên lực Quảng Ninh tổ chức diễn tập chiến đấu bảo vệ công ty năm 2018. Với đề mục: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, chuyển Công ty vào các trạng thái quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu bảo vệ công ty.

Hội nghị Đảng ủy Công ty ra nghị quyết lãnh đạo trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu
Hội nghị Đảng ủy Công ty ra nghị quyết lãnh đạo trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Trên tinh thần vừa sản xuất kinh doanh vừa SSCĐ bảo vệ Công ty, các nội dung vận hành cơ chế trong diễn tập được thể hiện nghiêm túc, tự tin, khá thuần thục. Ở các giai đoạn cũng như từng vấn đề huấn luyện, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty đã bám sát nhiệm vụ tác chiến, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành một cách đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tế. Cuộc diễn tập chiến đấu bảo vệ công ty Điện lực Quảng Ninh hoàn thành mục đích, yêu cầu, nội dung theo ý định của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đề ra.

Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho tập thể và các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong diễn tập
Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho tập thể và các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong diễn tập

Thông qua diễn tập đã nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; quản lý, điều hành của Ban giám đốc Công ty trong các trạng thái quốc phòng, an ninh (QPAN) đồng thời bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu và tổ chức thực hiện của Ban CHQS và các phòng, ban, đoàn thể, nâng cao nhận thức về QPAN cho cán bộ, công nhân viên chức qua đó điều chỉnh bổ sung kế hoạch chiến đấu bảo vệ Công ty sát với thực tế, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

Nhân dịp này Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh khen thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong diễn tập.

 

.
.
.
.
.
.