UBND tỉnh họp về dự thảo quy định mới về dạy thêm, học thêm

Thứ Tư, 07/11/2018, 15:24 [GMT+7]
.
.

QTV - Sáng 7-11, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương và sở, ban, ngành liên quan để nghe và cho ý kiến về dự thảo quy định mới về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp
Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

Để tăng cường hiệu quả trong công tác dạy thêm, học thêm và công tác quản lý trong lĩnh vực này, Sở GD& ĐT đã xây dựng dự thảo quy định mới về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, quy định mới sẽ gồm 5 chương, 21 điều quy định cụ thể về dạy thêm, học thêm có thu tiền bao gồm: điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục tổ chức dạy thêm, học thêm; hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Văn bản này ban hành sẽ thay thế Quyết định số 1216/2012/QĐ - UBND ngày 29-5-2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2018-2019, gồm: dạy thêm, học thêm trong các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên; tổ chức và dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không coi là dạy thêm, học thêm.

Dự thảo quy định mới về dạy thêm, học thêm có nhiều điểm mới, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương so với Quyết định số 1216/2012/QĐ - UBND ngày 29-5-2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đều nhất trí cần phải tăng cường công tác quản lý để đảm bảo hiệu quả. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo quy định mới dạy thêm, học thêm và tham gia bổ sung các ý kiến liên quan đến định mức thù lao cho giáo viên; khung ngày học; vai trò trách nhiệm của cấp xã, phường trong công tác thanh kiểm tra…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, nội dung của quy định cần bám sát vào các nội dung của Thông tư 17/2012/TT-BGĐT ngày 16-5-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao hàm nội dung trong Kết luận 216-KL/TU ngày 11-4-2018 của BTV Tỉnh ủy. Đồng thời, tiếp thu tinh hoa từ Quyết định số 1216/2012/QĐ - UBND ngày 29-5-2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong việc nêu cao vai trò của người đứng đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy cũng yêu cầu Sở GĐ&ĐT tiếp thu ý kiến đề xuất chính xác của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện, sớm trình UBND tỉnh ban hành quy định mới phù hợp với tình hình thực tiễn để tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: QNP

.
.
.
.
.
.