“Nghi lễ then người Tày tỉnh Quảng Ninh” - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Thứ Ba, 05/03/2013, 08:59 [GMT+7]

QTV - Nghi lễ then của Người Tày tỉnh Quảng Ninh vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Then nghi lễ người Tày tỉnh Quảng Ninh nói chung, huyện Bình Liêu nói riêng thuộc các làn điệu then cổ, được thể hiện trong các nghi lễ cấp sắc,cầu an, giải hạn, cầu phúc, cầu lộc, cầu mùa màng bội thu, mọi nhà yên vui hạnh phúc được tổ chức vào dịp đầu xuân năm mới theo lối diễn xướng đệm đàn tính. Then nghi lễ có hiệu quả tích cực trong giáo dục cộng đồng, có giá trị lớn trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Tày. 
then
Làn điệu Then của dân tộc Tày đang được khôi phục, gìn giữ và phát huy

Thấy được giá trị của then nghi lễ, từ năm 2006 đến nay, Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đề tài, dự án nhằm bảo tồn, phát huy then nghi lễ trên địa bàn tỉnh như: Triển khai dự án sưu tầm, bảo tồn then cổ dân tộc tày huyện Bình Liêu; Hỗ trợ kinh phí, trang phục, đạo cụ để các câu lạc bộ then của Bình Liêu được duy trì, phát triển. Lập hồ sơ khoa học báo cáo UBND tỉnh, để trình Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đưa then nghi lễ của người tày Quảng Ninh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia .

Cùng với sự quan tâm của Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch Tỉnh, những năm gần đây, huyện Bình Liêu cũng đã quan tâm chỉ đạo, khôi phục, gìn giữ và phát huy làn điệu Then của người Tày, đặc biệt là then nghi lễ trong đời sống của người tày và các dân tộc trên địa bàn huyện .
 
Then mới và Then nghi lễ là nét đẹp văn hoá đặc sắc được lưu truyền từ lâu đời, có ảnh hưởng lớn đối với đời sống tinh thần, tín ngưỡng của người Tày. Then nghi lễ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc đã khẳng giá trị nét đẹp văn hóa đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, bảo tồn và phát huy những giá trị  đặc sắc của các dân tộc. 
 
 Phan Tâm - Hoàng Gái - Thu Hằng (Đài TTTH Bình Liêu)
 
.
.
.
.
.
.