Hoà giải từ cơ sở tốt, tình làng nghĩa xóm tốt

Thứ Bảy, 04/03/2017, 14:07 [GMT+7]

QTV - Xác định công tác hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tình làng, nghĩa xóm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn TX Quảng Yên quan tâm, chăm lo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Để công tác hoà qgiải ở cơ sở trên địa bàn đạt kết quả cao, Thị xã Quảng Yên luôn quan tâm chú trọng, nhất là công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức hòa giải ở cơ sở. Hiện nay, toàn thị xã có 179/ 179 tổ hòa giải cơ sở ở tất cả các thôn, khu phố, với tổng số 861 hòa giải viên. Đội ngũ hòa giải viên thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ. 

Cùng với đó, Thị xã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường  nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật, duy trì cấp phát các văn bản, tờ gấp và các đầu sách pháp luật mới cho tủ sách pháp luật các địa phương. Tính riêng năm 2016 vừa qua, Phòng Tư pháp thị xã đã cấp phát 17 đầu sách pháp luật mới với 3.043 cuốn đến 179 tủ sách pháp luật của thôn, khu trong toàn địa bàn, thông qua đó trang bị cho hòa giải viên những kiến thức cần thiết trong quá trình thực hiện công tác hòa giải.

TX Quảng Yên chăm lo công tác hòa giải
TX Quảng Yên chăm lo công tác hòa giải ở cơ sở

Trên cơ sở những kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hoà giải, với tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng, bằng uy tín kết hợp với việc vận dụng linh hoạt các phương thức hoà giải, trong những năm qua các hoà giải viên cơ sở đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần giải quyết các hàng nghìn tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong đời sống cộng đồng. Ba năm gần đây ( 2014 – 2016), các tổ hòa giải ở các xã, phường đã tiếp nhận 250 vụ việc, trong đó dân sự 108 việc, hôn nhân và gia đình 42 việc, đất đai 52 việc và các lĩnh vực khác 41 việc. Kết quả hòa giải thành 201 việc, đạt 80% so với số việc đã nhận, trong đó dân sự 89 việc, hôn nhân và gia đình 36 việc, đất đai 49 việc, các lĩnh vực khác 27 việc. Các vụ việc còn lại đang tiếp tục hòa giải và chuyển các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Thời gian tới, Thị xã Quảng Yên tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở với nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể. Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Thị xã tiếp tục củng cố, bồi dưỡng kỹ năng, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ hòa giải viên, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, từ đó góp phần ổn định đời sống xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

CTV: Thùy Dương ( Trung tâm TT – VH TX Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.