Đồng Thanh sẽ được xây dựng là bản văn hóa du lịch người Tày tại Bình Liêu

Thứ Năm, 11/01/2018, 10:42 [GMT+7]
.
.

QTV - Là huyện miền núi, biên giới với 96% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số mang đậm bản sắc riêng, Bình Liêu (Quảng Ninh) đang nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững. 

Theo đó, quy hoạch chi tiết dự án xây dựng bản văn hóa du lịch người Tày tại thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô được huyện Bình Liêu xác định với diện tích khoảng 180ha. Thôn Đồng Thanh được chọn bởi nơi đây có 106 hộ thì có đến 100% là người dân tộc Tày. Tại đây cũng còn lưu giữ được nguyên vẹn hơn 10 ngôi nhà cổ của người Tày. Người dân Đồng Thanh chủ yếu sống bằng nghề nông nên còn mang đậm bản sắc văn hóa và phong tục tập quán của dân tộc mình.

Dự án xây dựng bản văn hóa du lịch người Tày tại thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu khi được thực hiện sẽ không chỉ bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc cổ xưa mà còn góp phần quảng bá, tôn vinh và phát huy những bản sắc riêng của dân tộc Tày, của địa phương.

Đây cũng là một động thái tích cực để Quảng Ninh tiếp tục thực hiện các dự án tương tự với các dân tộc khác trên địa bàn, từ đó phát triển du lịch mang tính bền vững./.

Hải Nguyên

.
.
.
.
.
.