Hỗ trợ giống tu hài nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh: Đảm bảo chặt chẽ, minh bạch

Thứ Sáu, 22/03/2013, 05:06 [GMT+7]

 

QTV - Để việc triển khai chính sách hỗ trợ giống tu hài nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra trong năm 2012 được kịp thời, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện ngay một số nhiệm vụ, sớm khôi phục hoạt động nuôi trồng tu hành của nhân dân trên địa bàn huyện Vân Đồn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra tình hình nuôi trồng thủy sản tại Vân Đồn

Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo huyện Vân Đồn tập trung chỉ đạo để huy động cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giống tu hài nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra năm 2012; phải xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện. Việc xét duyệt đối tượng phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo nguyên tắc chặt chẽ, đúng đối tượng; triển khai theo trình tự quy định.

UBND tỉnh giao liên Sở Tài chính – Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm việc với huyện Vân Đồn rà soát lại các nội dung còn vướng mắc, kịp thời có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ giống tu hài nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra năm 2012 kết thúc ngày 31/3/2013./.

Theo QNP

.
.
.
.
.
.