Sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Ninh

Thứ Tư, 18/11/2015, 08:20 [GMT+7]
QTV - Chiều 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh. Đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện.
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu 19 doanh nghiệp trực thuộc. Trong đó có 14 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo 3 giai đoạn từ năm 2012-2016. Đến nay 3/14 DN đã thực hiện xong cổ phần hóa, 4 DN sẽ thực hiện xong trong năm nay, 7 DN sẽ thực hiện xong trong năm 2016; duy trì 5 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đến nay đã có 4/5 DN được phê duyệt đề án củng cố, tái cơ cấu, doanh nghiệp còn lại đang xây dựng đề án.
 
Trong giai đoạn 2014-2015, 4 doanh nghiệp đang thực hiện cổ phần hóa là các Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý đường thủy QN, cầu phà Quảng Ninh, bến xe bến tầu QN và Công ty đăng kiểm xe cơ giới đường bộ QN. Xong vẫn còn những vướng mắc về việc giải quyết chế độ hoặc sắp xếp việc làm cho những lao động dôi dư. Nhóm DN đã thực hiện xong cổ phần hóa nhưng phải phải thoái vốn cũng chưa bán đủ vốn nhà nước theo tỷ lệ đã được phê duyệt và khó khăn trong xác định giá trị doanh nghiệp. Đối với nhóm các Công ty thủy lợi, những khó khăn chủ yếu là vấn đề định mức kinh tế kỹ thuật, trong khi đó mỗi năm, tỉnh vẫn phải cấp cho các công ty này hàng chục tỷ đồng.
dn
Đồng chí Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: QNP

Những vướng mắc này là do các đơn vị quản lý chưa thực sự quyết liệt để tháo gỡ cho các DN trực thuộc. Trong đó, Sở NN&PTNT chưa theo sát các Công ty lâm nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc; các Công ty thủy lợi cũng chưa chủ động thực hiện các công việc liên quan đến cổ phần hóa DN.

Để đảm bảo tiến độ sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu các DNNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp phải thể hiện rõ quyết tâm chính trị, cùng với đó tổ chức công đoàn từ tỉnh đến các doanh nghiệp phải làm tốt công tác tuyên truyền cho người lao động, đảm bảo hết năm 2016, toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh thực hiện xong việc cổ phần hóa. Riêng 4 DN đều thuộc sở GTVT phải thực hiện cổ phần hóa trong năm 2015 không được chậm tiến độ. Cụ thể : Công ty bến tầu, bến xe đã xác định giá trị DN, khi xây dựng phương án cổ phần hóa phải đảm bảo nhà nước không nắm cổ phần. Vì đây là DN có nhiều lợi thế thu hút nguồn lực từ bên ngoài đầu tư. Công ty phải đặc biệt quan tâm sắp xếp lại lao động; riêng 2 cảng Cái Rồng và Cô Tô, ngành GTVT giao cho đơn vị khác quản lý, khai thác. 
 
Đối với Công ty Cầu, phà Quảng Ninh, tỉnh sẽ có văn bản với Tổng cục đường bộ giải quyết dứt điểm khoản kinh phí phải thu của Tổng cục là trên 1 tỷ 600 triệu đồng. Các nội dung đề xuất của Công ty, các ngành chức năng hỗ trợ Công ty để thực hiện cổ phần hóa xong trong năm nay.
 
Công ty Quản lý đường thủy đang vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng, giao cho Sở Xây dựng đề xuất hướng xử lý cụ thể báo cáo UBND tỉnh giải quyết. Đối với Công ty đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, trong tháng 12 phải phê duyệt phương án cổ phần hóa.
 
Nhóm các công ty phải thoái vốn sau cổ phần hóa, các sở ngành sớm hỗ trợ các Công ty triển khai phương án thoái vốn để đảm bảo tỷ lệ nhà nước nắm 75%.
 
Riêng các Công ty Lâm nghiệp, GĐ sở NN & PTNT phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ cổ phần hóa các Công ty này, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát lại tỷ lệ đất rừng để giao cho các Công ty và đảm bảo tỷ lệ giao cho dân quản lý, sản xuất. Toàn bộ các Công ty thuộc ngành nông nghiệp trong năm 2016 phải thực hiện xong việc cổ phần hóa.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan xem xét lại mô hình hoạt động của các Công ty thủy lợi để đưa ra một mô hình mới, hoạt động hiệu quả hơn, giảm chi ngân sách nhà nước cho các Công ty này.
 
Trọng Tuệ 
 
.
.
.
.
.
.