Đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ Sáu, 10/03/2017, 17:23 [GMT+7]
QTV - Sáng nay, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai nhiệm vụ năm 2017. 
 
Năm 2016, công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được tăng cường thông qua các chính sách, bình ổn thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mạị, quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực sản xuất. Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được đẩy mạnh thông qua việc kiểm tra, xử lý, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Qua đó đã góp phần làm thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi của phần đông người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất hàng Việt và mở rộng thị trường hàng Việt ngay trong địa bàn tỉnh.
qtv
Quang cảnh hội nghị

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Ban Chỉ đạo cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh; gắn thực hiện cuộc vận động với Đề án 634 về phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2014-2020 và chủ đề của tỉnh “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Xây dựng thương hiệu địa phương”, “Tỉnh Quảng Ninh – Mỗi xã, phường một sản phẩm – OCOP”.

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm và phối hợp giữa các thành viên trong việc trao đổi thông tin, triển khai thực hiện, tăng cường công tác quản lý thị trường. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vai trò giám sát. Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp huyện tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai  thực hiện tốt cuộc vân động./.
 
Đinh Hằng 
 
.
.
.
.
.
.