Quảng Ninh tích cực hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn

Thứ Tư, 08/03/2017, 14:54 [GMT+7]
QTV - Sáng nay, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
Thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ, năm 2016, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt, linh hoạt trong việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là tăng cường cải cách hành chính; nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tài chính, tín dụng thực hiện đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao kỹ năng quản lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh hình thành các cụm liên kết kinh tế, cụm liên kết ngành, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn lực thuận lợi hơn.  Ngoài ra, Tỉnh cũng tập trung chỉ đạo rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp.
 
Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của Tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong năm 2016, đã có gần 1700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13% so với năm 2015 . Tổng số vốn đăng ký là 12.000 tỷ đồng.
 
Để tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tỉnh Quảng Ninh đề nghị Trung ương, Chính phủ sớm ban hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; có hướng dẫn cụ thể đối với việc đổi mới chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp và việc xắp sếp, đổi mới các công ty Lâm nghiệp.
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Long - Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Qua đó năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư kinh doanh của Quảng Ninh đã có những bước cải thiện rõ rệt, được Trung ương, các nhà đầu tư và doanh nghiệp ghi nhận. Đồng chí tiếp thu các kiến nghị của tỉnh để báo cáo Chính phủ trong thời gian tới.
 
Lê Nam 
 
.
.
.
.
.
.