Hải Hà cần quyết tâm về đích chương trình 135 sớm trước 1 năm

Thứ Tư, 19/04/2017, 22:57 [GMT+7]
QTV - Ngày 19/4, đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Hải Hà về tình hình triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 và phát triển sản xuất nông nghiệp.
 
Trong những năm qua, tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện Hải Hà duy trì mức tăng trưởng ổn định. Năm 2016, tổng giá trị sản xuất ngành nông – lâm – ngư nghiệp ước đạt trên 885 tỷ đồng, đạt 108,3 % so với kế hoạch, tăng 6,27%  so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, chuyển biến rõ nét. Nhiều hộ nghèo mạnh dạn vay vốn để chăn nuôi sản xuất vươn lên thoát nghèo.
qtv
Đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm mô hình nuôi lợn của gia đình anh Đinh Văn San, thôn 3, xã Quảng Sơn

Hiện tỷ lệ các hộ nghèo của huyện Hải Hà đã giảm từ 10,98% đầu năm 2016 xuống còn 8% vào cuối năm 2016. Tuy nhiên huyện vẫn còn 2 xã Quảng Đức, Quảng Sơn và thôn 3 xã Quảng Thịnh, thôn 7 xã Quảng Phong thuộc diện đặc biệt khó  khăn. 

Trên cơ sở rà soát đánh giá thực trạng các tiêu chí, huyện Hải Hà xây dựng đề án cấp huyện đưa 2 xã và 2 thôn này hoàn thành chương trình 135 giai đoạn 2017 -2020. Huyện đã tiến hành đánh giá nguyên nhân nghèo của từng hộ từ đó tập trung triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để tăng thu nhập bình quân đầu người; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học; tăng cường đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện hỗ trợ là hơn 21 tỷ đồng.
qtv
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu phát biểu kết luận buổi làm việc

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu hết năm 2019 tất cả các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thời gian tới huyện Hải Hà cần xác định rõ thế mạnh, mở rộng và nâng cao hiệu quả các dự án phát triển sản xuất, tăng thu nhập bà con nhân dân gắn với xây dựng nông thôn mới. Cần có các giải pháp đầu tư mô hình từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, lâu dài, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân, trong sản xuất nông nghiệp phải tuân thủ đúng kỹ thuật.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý huyện Hải Hà cần tăng cường công tác vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách của tỉnh, huyện cũng cần có kế hoạch bố trí nguồn vốn riêng để phục vụ trong việc thực hiện chương trình 135. Cùng với đó huyện cần đẩy mạnh việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh “ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.
 
PV
 
.
.
.
.
.
.