Quảng Ninh: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với mục tiêu phát triển dịch vụ, công nghiệp

Thứ Tư, 12/04/2017, 08:41 [GMT+7]
QTV - Theo báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 5 năm (2011-2015) việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh luôn có sự nỗ lực cố gắng bám sát thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh lập kế hoạch sử dụng đất để phát triển các ngành phù hợp với mục tiêu phát triển KT-XH chung của tỉnh.
 
Đối với đất phi nông nghiệp năm sau thực hiện cao hơn năm trước cho thấy nhu cầu sử dụng đất vào mục đích chuyên dùng và đất ở trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, đặc biệt là đất phát triển dịch vụ thương mại, đất giao thông và đất khu đô thị. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút đầu tư đáp ứng định hướng phát triển KT-XH của tỉnh; làm cơ sở thống nhất quỹ đất đai theo quy định của pháp luật, bảo vệ tài nguyên đất, bảo đảm môi trường và phát triển bền vững…
qtv
Ảnh minh họa

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp, do vậy UBND tỉnh đã xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Theo đó, quy hoạch đến năm 2020, nhóm đất nông nghiệp là 462.020 ha, tăng 16.794 ha so với quy hoạch được duyệt, giảm 10.660 ha so với năm 2015; phương án điều chỉnh nhóm đất phi nông nghiệp là 126.192 ha, giảm 4.318  ha so với quy hoạch được duyệt; phương án điều chỉnh nhóm đất chưa sử dụng là 29.560 ha, giảm 4.938 ha so với quy hoạch được duyệt, giảm 28.357 ha so với năm 2015. Bên cạnh đó, chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng cũng được điều chỉnh cho phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh... 

Phương án điều chỉnh quy hoạch góp phần bố trí quỹ đất hợp lý cho việc hình thành và phát triển khu công nghiệp, khu đô thị mới, khu thương mại, du lịch, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, từ đó sẽ tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; đồng thời thu hút được nhiều lao động nông nghiệp chuyển đổi ngành nghề sang lao động phi nông nghiệp, đặc biệt việc phát triển khu kinh tế tổng hợp, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế kết hợp quốc phòng, các cụm dân cư biên giới sẽ tạo nên sự bố trí dân cư và lao động một cách hợp lý, theo các vùng lãnh thổ trên địa bàn toàn tỉnh. 
 
PV
.
.
.
.
.
.