Rà soát tổng thể các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2010 đến nay

Thứ Năm, 06/04/2017, 15:02 [GMT+7]

QTV - UBND tỉnh Quảng Ninh mới ban hành Công văn số 2213/UBND-QH2 về việc rà soát tổng thể các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2010 đến nay.

Theo đó, Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát tổng thể toàn bộ các dự án có sử dụng đất trên địa bàn kể cả cụm công nghiệp, lập danh mục theo dõi các dự án và thực hiện phân loại cụ thể theo từng nhóm dự án. Bên cạnh đó, UBND các địa phương bám sát các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 3/12/2016, Thông báo số 572-TB/TU ngày 20/3/2011, Thông báo số 941-TB/TU ngày 24/01/2013…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý thu hồi, gia hạn tiến độ đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, theo dõi, cập nhật, rà soát các dự án đã được giao chủ đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư triển khai chậm tiến độ chưa được giao, cho thuê đất, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan, địa phương có dự án tham mưu đề xuất UBND tỉnh việc gia hạn tiến độ, thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư dự án đảm bảo theo quy định; Ban Quản lý khu kinh tế chủ trì tổng hợp, theo dõi, cập nhật, rà soát các dự án có sử dụng đất trong địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Chủ tịch UBND các địa phương thực hiện công khai trên các địa phương tiện thông tin đại chúng về quan điểm chỉ đạo, thái độ kiên quyết của tỉnh về việc thực hiện thu thồi các dự án chậm tiến độ triển khai, vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch xây dựng, môi trường…, từng bước xóa bỏ việc lợi dụng các dự án để “đầu cơ”, thực hiện không đúng mục tiêu của dự án, làm trong sạch môi trường đầu tư của tỉnh. Thực hiện việc rà soát tổng thể, thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai các dự án, phối hợp các đơn vị đầu mối, chủ động tham mưu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh việc xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án; thu hồi, chấm dứt các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật, không tuân thủ quy hoạch được phê duyệt, xây dựng trái phép.

PV

.
.
.
.
.
.