Nông dân Hải Hà được vay vốn 500 triệu đồng

Thứ Năm, 15/06/2017, 15:01 [GMT+7]
QTV - Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Hải Hà đã tổ chức giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân xã đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà vay vốn, với tổng số tiền là 500 triệu đồng.
Số vốn trên được cấp cho 10 hộ, mỗi hộ được vay 50 triệu đồng, thời hạn vay 24 tháng, lãi suất 0,7%/tháng. Đây là nguồn quỹ được giải ngân hỗ trợ nông dân xã đảo Cái Chiên phát triển dự án “Nuôi ong lấy mật”. 
qtv
Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân xã đảo Cái Chiên.

Nguồn Quỹ này đã giúp giải quyết được một phần về vốn để hội viên nông dân tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, góp phần cải thiện đời sống, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tạo niềm tin trong hội viên nông dân góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai chương trình giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp cho các hộ nông dân phát triển kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động tăng thu nhập cho hội viên, nông dân.
 
Ánh Hồng – Phòng Nội vụ Hải Hà
 
.
.
.
.
.
.