UBND tỉnh họp xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

Thứ Bảy, 10/06/2017, 16:04 [GMT+7]

QTV - Ngày 10-6, UBND tỉnh Quảng Ninh họp và cho ý kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, các sở, ngành đã tham gia ý kiến vào mục tiêu, định hướng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Theo đó, nguồn vốn đầu tư công 5 năm 2016-2020 của tỉnh sẽ tập trung vào các dự án phục vụ mục tiêu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng với các công trình hiện đại, tạo diện mạo đô thị phát triển, văn minh; các dự án công trình đầu tư phát triển khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, các KKT cửa khẩu, KCN; các dự án phục vụ mục tiêu thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ; các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, dự án phục vụ trực tiếp mục tiêu đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh...

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng tập trung trao đổi về việc bố trí vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng; nguyên tắc, thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn ngân sách cũng như đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước 2016-2020.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các ngành, hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020. Trong đó, căn cứ nhu cầu đầu tư của các ngành, lĩnh vực để cân đối, xây dựng kế hoạch phân bổ vốn cho hợp lý; đồng thời, xem xét kỹ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đảm bảo sử dụng hài hòa, tránh phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Việc phân bổ vốn phải đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý ưu tiên nguồn vốn để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, dự án khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, dự án đảm bảo an sinh, xã hội… nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh theo đúng định hướng, mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2016-2020./.

Nguồn: QNP

.
.
.
.
.
.