Giao ban các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Thứ Bảy, 07/10/2017, 21:54 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 6/10, Ban xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị giao ban các xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017.  

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 2017, toàn tỉnh có 15 xã tại 8 huyện, thị xã, thành phố phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đều tích cực trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình, bố trí cơ bản đủ nguồn lực để đầu tư nâng cấp các tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và thông tin truyền thông; tiếp tục quan tâm hỗ trợ vật liệu xây dựng để nâng cấp các tiêu chí giao thông, thủy lợi; huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư, quan tâm chỉ đạo và dành nguồn lực hỗ trợ lãi xuất, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung, hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm OCOP để nâng cao chất lượng các tiêu chí về thu nhập, việc làm, hộ nghèo, tổ chức sản xuất.

Đến nay, 15 xã đã thực hiện đạt 15,27/20 tiêu chí, 44,93/53 chỉ tiêu. Các xã đều triển khai thực hiện theo đúng mục tiêu xây dựng NTM theo hướng thực chất của các tiêu chí, chỉ tiêu và mục đích cốt lõi của Chương trình là giảm nghèo bền vững trong môi trường xã hội sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn, trên cơ sở Nhà nước định hướng và hỗ trợ về cơ chế chính sách, khoa học công nghệ là quan trọng; hỗ trợ của doanh nghiệp là động lực để thúc đẩy thực hiện Chương trình và người dân đóng vai trò chủ thể. Các xã tiếp tục triển khai có hiệu quả trong xây dựng 236 khu dân cư (thôn) nông thôn mới kiểu mẫu; 823 vườn mẫu. tiêu biểu như: xã An Sinh, Việt Dân, Bình Khê – TX Đông Triều, Xã Tiền An – TX Quảng Yên…Riêng xã Tiền An, TX Quảng Yên hiện nằm trong nhóm các xã đảm bảo yêu cầu và có khả năng đạt chuẩn NTM cao với 17 tiêu chí và 50 chỉ tiêu.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương tham gia phát biểu đã làm rõ hơn kết quả đạt được trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM và các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017. 

Trong khuôn khổ chương trình giao ban, đoàn công tác Ban xây dựng NTM tỉnh và các địa phương đã đi tham quan thực tế tại các thôn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại xã Tiền An (TX Quảng Yên).
Trong khuôn khổ chương trình giao ban, đoàn công tác Ban xây dựng NTM tỉnh và các địa phương đã đi tham quan thực tế tại các thôn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại xã Tiền An (TX Quảng Yên).

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng ban Xây dựng nông thôn mới, Phó Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh yêu cầu: Các địa phương tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; làm tốt công tác vận động tuyên truyền nhân dân; quan tâm đến công tác đầu tư, hỗ trợ và tích cực giải ngân nguồn vốn hỗ trợ xây dựng NTM; tập trung phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển kinh tế… Trong thời gian tới, các xã tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu để hoàn thành mục tiêu đề ra; đồng thời, giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, quan tâm thực hiện nâng cấp tiêu chí môi trường và ATTP, tiêu chí Khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu làm nền tảng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu sau khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Trong khuôn khổ chương trình giao ban, đoàn công tác Ban xây dựng NTM tỉnh và các địa phương đã đi tham quan thực tế tại các thôn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại xã Tiền An (TX Quảng Yên). 

Thùy Dương  (Trung tâm TT &VH Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.