Móng Cái: Khoảng 900 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2018- 2020

Thứ Năm, 12/10/2017, 14:20 [GMT+7]
.
.

QTV - Giai đoạn 2018- 2020 khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công của thành phố Móng Cái dự kiến sẽ đạt khoảng 900 tỷ đồng.

Theo đó, dự kiến tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018- 2020 sẽ bao gồm nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất, nguồn 50% phí hạ tầng cửa khẩu để lại, nguồn tỉnh hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 16 và một số nguồn khác… sẽ đạt khoảng 900 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được phân bổ để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; cải tạo nâng cấp đồng bộ hệ thống giao thông nhằm chỉnh trang và xây dựng đô thị loại II; hoàn thiện cơ sở vật chất các trường để công nhận mới và công nhận lại trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2018- 2020; đầu tư đồng bộ và đưa vào sử dụng hệ thống đài truyền thanh từ cấp thành phố tới cơ sở và đầu tư đồng bộ các thiết chế VHTT cơ sở cho xã, phường; nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng điện, giao thông tại một số khu nuôi trồng thủy sản tập trung; GPMB và đường vào cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung; nâng cấp các trạm y tế xã, phường; đầu tư xây dựng trung tâm điều trị methadol; hỗ trợ công tác GPMB đối với hai dự án của LLVT.

Móng Cái ưu tiên vốn nâng cấp hạ tầng giao thông đô thị
Móng Cái ưu tiên vốn nâng cấp hạ tầng giao thông đô thị
...và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình nông thôn mới
...và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình nông thôn mới

Việc phân bổ như trên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, góp phần hoàn thành cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng KTXH thiết yếu, phục vụ cho việc hoàn thiện các mục tiêu đã được xác định trong Quy hoạch tổng thể KT-XH thành phố Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các quy hoạch ngành, lĩnh vực và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII.

Thu Hằng (Trung tâm TT&VH Móng Cái)

.
.
.
.
.
.