Phê duyệt Kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2017-2021

Thứ Năm, 12/10/2017, 14:30 [GMT+7]
.
.

QTV - UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND triển khai Quyết định số 2633 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2017-2021.

Kế hoạch nhằm tổ chức bảo tồn và phát huy bền vững hiệu quả các giá trị nổi bật toàn cầu của Vịnh Hạ Long, tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác quản lý di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng TP Hạ Long trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

Đến hết năm 2018, phấn đấu đón tiếp, phục vụ trên 4 triệu lượt khách tham quan Vịnh Hạ Long
Đến hết năm 2021, Quảng Ninh phấn đấu đón tiếp, phục vụ trên 5,4 triệu lượt khách tham quan Vịnh Hạ Long

Kế hoạch đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: Đến hết năm 2018, phấn đấu đón tiếp, phục vụ trên 4 triệu lượt khách thăm Vịnh Hạ Long, trong đó khách quốc tế đạt 2,5 triệu lượt; doanh thu từ phí tham quan Vịnh Hạ Long đạt khoảng 1200 tỷ đồng; 100% các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động và ký hợp đồng hoạt động dịch vụ với Ban quản lý Vịnh Hạ Long; trên 85% chất thải rắn tại các điểm tham quan, tàu vận chuyển khách du lịch trên Vịnh Hạ Long được thu gom và vận chuyển về bờ xử lý; hoàn thành lắp đặt camera tại cảng tàu du lịch, các điểm tham quan trên Vịnh Hạ Long phục vụ công tác quản lý…

Đến hết năm 2021, phấn đấu đón tiếp, phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long đạt 5,4 triệu lượt khách; doanh thu từ phí tham quan Vịnh Hạ Long đạt 1500 tỷ đồng; trồng phục hồi khoảng 30 ha rừng ngập mặn; 100% các điểm tham quan đang đón tiếp, phục vụ khách du lịch được chỉnh trang, nâng cấp; 100% các khu công nghiệp ven bờ Vịnh Hạ Long phải có trạm xử lý nước thải công nghiệp.

Kế hoạch phân công rõ nhiệm vụ cho từng phòng, ban, đơn vị, UBND các phường thuộc TP Hạ Long; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và hàng năm tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm; từ đó, có các giải pháp điều chỉnh cho phù hợp với thực tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn giá trị cảnh quan, địa chất, địa mạo, văn hóa lịch sử, đa dạng sinh học của Vịnh Hạ Long để phát huy, khai thác bền vững, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

PV

.
.
.
.
.
.