Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc)

Thứ Sáu, 10/11/2017, 19:33 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 10/11, lãnh đạo huyện Bình Liêu (Quảng Ninh, Việt Nam) và Chính quyền khu Phòng Thành, thành phố Phòng Thành Cảng (Quảng Tây – Trung Quốc) tổ chức hội đàm nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) và xây dựng đường tràn thông quan tạm.  

Quang cảnh hội đàm
Quang cảnh hội đàm

Trên tinh thần hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, hai bên đã thẳng thắn trao đổi và cùng thống nhất các nội dung về thời gian hoàn thành xây dựng và thực hiện thông quan tạm tại đường tràn thông quan tạm; thống nhất thời gian cùng triển khai thi công xây dựng cầu chính phấn đấu hoàn thành vào ngày 30/6/2018; thống nhất về thời gian hoàn thành các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi bên để nâng cấp cặp cửa khẩu lên thành cửa khẩu song phương dự kiến vào cuối tháng 6/2018. 

Lãnh đạo 2 địa phương khảo sát thực tế hiện trường
Lãnh đạo 2 địa phương khảo sát thực tế hiện trường

Cầu qua cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) có ý nghĩa rất quan trọng đối với địa phương 2 bên, không chỉ góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đối ngoại và kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, mà còn có ý nghĩa to lớn về kinh tế tạo điều kiện thông thương hàng hóa, thúc đẩy mối quan hệ thương mại, du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc). Đồng thời tạo động lực phát triển khu kinh tế cửa khẩu Hoành  - Đồng Văn của huyện Bình Liêu. 

Thu Hằng (TT Truyền thông và Văn hóa Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.