TX Quảng Yên: Nỗ lực để ngư dân không đánh bắt thủy sản dưới hình thức tận diệt

Thứ Tư, 06/12/2017, 14:05 [GMT+7]
.
.

QTV - Để triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ, khôi phục nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thị xã, ngày 5/12, TX Quảng Yên tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trong việc sử dụng các ngư cụ đánh bắt thủy sản dưới hình thức tận diện thuộc địa bàn TX quản lý.

 

aaa
Vẫn còn ngư dân chắn đăng, đọn trên địa bàn sông thuộc TX quản lý.

Ngay trong buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã đã phát hiện nhiều lồng bè nuôi hầu, hà ở các nơi khác đến địa bàn TX nuôi trồng. Đoàn đã tiến hành nhắc nhở, ký cam kết đối với 2 chủ lồng bè nuôi hầu, hà không đúng nơi quy định, đồng thời bắt buộc những chủ nuôi đưa ra khỏi khu vực địa bàn TX.

Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở 12 trường hợp ngư dân của các xã: Liên Vị, Liên Hòa, Hà An…. đang thực hiện đánh bắt thủy sản bằng các ngư cụ khai thác, đánh bắt thủy sản tận diệt, như: chắn đăng đọn, máng cào.... tại khu vực sông Chanh và khu vực cửa biển đầm Quả Xoài, xã Liên Hòa giáp với vùng biển Hải Phòng. 

aaa
Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản cam kết đối với hộ nuôi Hầu, hà không đúng nơi quy định

Đoàn liên ngành của thị xã cũng đã lập biên bản, nhắc nhở, đồng thời tuyên truyền, phổ biến tới ngư dân các quy định của pháp luật, các hành vi cấm sử dụng trong khai thác thủy sản; các hoạt động bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản…

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1/1/ 2018, TX Quảng Yên sẽ tiến hành xử phạt đối với tất cả những ngư dân sử dụng những dụng cụ đánh bắt dưới hình thức hủy diệt trên các tuyến sông thuộc địa bàn thị xã quản lý. Sau thời gian trên, thị xã sẽ tăng cường ra quân kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

aa
Nuôi hà không trong vùng qui hoạch, đã bị đoàn kiểm tra lập biên bản, di chuyển ra khỏi địa bàn TX quản lý

Thời gian qua, thị xã Quảng Yên đã có nhiều giải pháp, biện pháp để bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững như tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm nuôi trồng thuỷ sản, vùng biển, phương tiện khai thác thuỷ sản; yêu cầu các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác nguồn lợi thủy sản huỷ diệt, vì vậy tình trạng khai thác dưới hình thức hủy diệt đã giảm hẳn, ý thức của ngư dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được nâng lên, nhiều ngư dân đã nói "không" với hình thức đánh bắt thủy sản bằng hình thức hủy diệt bằng cách chuyển đổi ngành nghề, hoặc đầu tư sắm tầu to đánh bắt xa bờ…./

Bùi Niên (Trung tâm TTVH TX Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.