Năm 2018, Quảng Ninh phấn đấu thu ngân sách 40.360 tỷ đồng

Thứ Sáu, 12/01/2018, 22:48 [GMT+7]
.
.

QTV - Trong đó, thu nội địa là 30.360 tỷ đồng, riêng xuất nhập khẩu không thấp hơn số thu năm 2017 là 10.000 tỷ đồng. 

qtv_do-hoa
 

Để hoàn thành mục tiêu nói trên, Quảng Ninh xác định phải tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu nhanh nhất, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân; đẩy mạnh tháo gỡ hiệu quả khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là khó khăn hiện nay của ngành than; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu thuế, nhất là thuế nội địa và thuế xuất khẩu; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để dành chi cho đầu tư phát triển, đảm bảo tỷ trọng dành cho chi đầu tư không thấp hơn năm 2017; thực hiện cơ chế đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công theo danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

PV

.
.
.
.
.
.