Phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới ở Hải Hà

Thứ Ba, 11/09/2018, 14:14 [GMT+7]
.
.

QTV - Nhiều năm qua, công tác thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Diện mạo chung của huyện, nhất là các vùng nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Những tuyến đường nông thôn mới rực rỡ sắc hoa ở xã Quảng Thành 
Những tuyến đường nông thôn mới rực rỡ sắc hoa ở xã Quảng Thành

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, huyện Hải Hà đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM), phân công lãnh đạo các đơn vị giúp đỡ các xã, thôn xây dựng NTM, đồng thời, tổ chức xây dựng và thực hiện Đề án NTM giai đoạn 2011–2015 và 2016-2020. Với việc chủ động, sáng tạo trong thực hiện cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh trong việc bố trí nguồn lực, đồng thời lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm và đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động, sau 10 năm thực hiện, diện mạo nông thôn huyện Hải Hà có nhiều chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất được quan tâm đầu tư nâng cấp, giao thông nông thôn được cải thiện.

Đến nay, 100% số xã có đường bê tông hoặc rải nhựa đến trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội, 100% số xã, thị trấn có điện lưới quốc gia. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp. Năm 2008, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 45,3%, công nghiệp – xây dựng chiếm 22,8%, dịch vụ chiếm 31,9%; đến năm 2017, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch khá rõ nét, ngành nông nghiệp còn 18,5% (giảm 26,8% so với năm 2008), công nghiệp và xây dựng tăng lên 50,675, dịch vụ vẫn ở mức ổn định 30,8%. Sản xuất nông lâm nghiệp ổn định, từng bước mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa, phát triển mạnh sản xuất ứng dụng công nghệ cao; năng suất chất lượng của cây trồng, vật nuôi được nâng lên. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp trên một đơn vị diện tích đất canh tác tăng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hóa đến từng thôn, bản 
Hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hóa đến từng thôn, bản

Phát triển hệ thống giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được quan tâm thực hiện và được xác định là động lực phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. Đến nay, các xã có đường nhựa, bê tông đến trung tâm xã, cứng hóa trục đường thôn, đường liên thôn đạt 134,78km, cứng hóa đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng đạt 172,7km.

Về thủy lợi, toàn huyện có 5 hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho 16 xã, thị trấn với tổng chiều dài là 502,34km, trong đó kênh mương nội đồng là 379,99km, đến nay đã kiên cố hóa được 232,98km kênh mương. Cơ bản hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đã đảm bảo chủ động tưới cho 100% diện tích lúa. Đến nay, toàn huyện có 9/15 xã đạt chuẩn tiêu chí trường học, toàn huyện có 32/43=74% số trường khu vực nông thôn đạt trường chuẩn Quốc gia. Cơ sở vật chất văn hóa ngày càng được đầu tư phát triển, hiện toàn huyện có 118/118 nhà văn hóa thôn bản, 15/15 xã có điểm vui chơi cho thiếu nhi. Hạ tầng thông tin truyền thông phát triển nhanh, toàn huyện đến nay có 15/15 xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và internet; 8/15 xã có hệ thống truyền thanh đến các thôn.

Chính nhờ đầu tư, sử dụng có hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng NTM mà đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5% năm 2017 (giảm 8,5% so với năm 2009 ), thu nhập bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng/ người/ năm.

Tiếp tục xác định phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Hà tiếp tục khai thác thế mạnh, phát huy các tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng về đất đai, huy động các nguồn lực trong và ngoài huyện, chú trọng công tác quản lý quy hoạch trong đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo tiêu chí NTM. Huyện phấn đấu đến năm 2020, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện tương đối đồng bộ và theo hướng hiện đại, góp phần đẩy nhanh lộ trình xây dựng NTM ở địa phương.

Hồng Nhung (Trung tâm TT-VH Hải Hà)

 

.
.
.
.
.
.