Quảng Ninh: 9 tháng thành lập mới 1.876 doanh nghiệp

Thứ Tư, 03/10/2018, 15:58 [GMT+7]
.
.

QTV - Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có thêm 1.876 đơn vị, trong đó có 1.266 doanh nghiệp và 610 đơn vị phụ thuộc) đăng ký thành lập với số vốn đăng ký 18.915 tỷ đồng, tăng 6,6% về số doanh nghiệp và tăng trên 146% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Toàn tỉnh có 1.876 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng.
Toàn tỉnh có 1.876 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng.

Trong số 14 địa phương của tỉnh, có 04 địa phương có số doanh nghiệp thành lập mới đạt trên 70% kế hoạch, đó là Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà và Hoành Bồ. Có 03 địa phương có số doanh nghiệp thành lập mới đạt rất thấp là Tiên Yên, Ba Chẽ, Cô Tô. Lũy kế đến 30-9-2018, toàn tỉnh có 17.026 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt gần 15 tỷ đồng./.

Theo QNP

.
.
.
.
.
.