Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2018

Thứ Tư, 07/11/2018, 15:31 [GMT+7]
.
.

QTV - Với số thu theo báo cáo của Sở Tài chính đến hết tháng 10, Quảng Ninh sẽ cần phải thu trên 6.000 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm để hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước giao từ đầu năm. Hiện nay, các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương đang tích cực vào cuộc triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành, địa phương trực tiếp xuống cơ sở lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần tăng thu thuế.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành, địa phương trực tiếp xuống cơ sở lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần tăng thu thuế.

Năm 2018, Trung ương giao Quảng Ninh thu 35.438 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 23.020 tỷ đồng. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đồng thời để đảm bảo nguồn lực cho nhu cầu đầu tư phát triển, UBND tỉnh đã thống nhất, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2018. Trong đó giao dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 36.360 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán Bộ Tài chính giao (thuế XNK 6.000 tỷ đồng; thu nội địa 30.360 tỷ đồng).

Trên cơ sở rà soát số thu ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm và đánh giá, nhận định những yếu tố tác động, ảnh hưởng tới kết quả thu NSNN, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành cao nhất số thu NSNN trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 giao chỉ tiêu thu nội địa phấn đấu cho khối huyện là 7.862 tỷ đồng, tăng 13% so dự toán giao đầu năm.

Thu từ hoạt động XNK 2 tháng cuối năm phải đạt 1.450 tỷ đồng.
Thu từ hoạt động XNK 2 tháng cuối năm phải đạt 1.450 tỷ đồng.

Đến thời điểm hết tháng 10, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 33.891 tỷ đồng, đạt 93,2% so với dự toán, bằng 81% kịch bản thu cả năm, tăng 16% cùng kỳ. Trong đó, thu XNK đạt 8.550 tỷ đồng, đạt 142,5% dự toán, bằng 80,8% kịch bản thu, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017; thu nội địa đạt 25.340 tỷ đồng, đạt 83,5% dự toán, bằng 81,1% kịch bản thu, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong số 18 khoản thu của tỉnh, đến nay có 12 khoản thu ước thực hiện vượt dự toán giao đầu năm, gồm: Thu từ khu vực ngoài quốc doanh; thu lệ phí trước bạ; thu thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền sử dụng đất; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế; thu khác ngân sách; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; thu tại xã… Còn 6 khoản thu theo tính toán của cơ quan chuyên môn khó có thể hoàn thành dự toán giao đầu năm là: Thu từ xí nghiệp quốc doanh; thu từ xí nghiệp quốc doanh địa phương; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu phí, lệ phí; thuế bảo vệ môi trường; thuế thu nhập cá nhân. 

Theo tính toán của Sở Tài chính, với đà thu như hiện nay, số thu nội địa ước thực hiện cả năm sẽ đạt 30.500 tỷ đồng, chiếm 75% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tăng 4% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 0,5% dự toán HĐND tỉnh giao; thu từ hoạt động XNK ước thực hiện cả năm đạt 10.000 tỷ đồng, chiếm 25% tổng thu NSNN trên địa bàn, tăng 67% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách tỉnh.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách tỉnh.

Tuy nhiên để đạt được con số này, những tháng còn lại của năm sẽ phải thu nội địa 5.160 tỷ đồng; thu từ hoạt động XNK 1.450 tỷ đồng. Như vậy trung bình mỗi tháng cuối năm sẽ phải thu được  trên 3.000 tỷ đồng. Đây là bài toán khó đặt ra, đòi hỏi cần có sự tích cực, quyết liệt trong đôn đốc thu từ tỉnh đến các địa phương ở từng nguồn thu cụ thể.

Để thống nhất công tác chỉ đạo, hoàn thành số thu theo đúng kế hoạch đề ra, vừa qua, UBND tỉnh đã phải tổ chức một cuộc họp chuyên sâu với các ngành, địa phương đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Gần đây nhất, tại cuộc họp thường kỳ tháng 10-2018, UBND tỉnh cũng đã dành phần lớn thời gian đánh giá công tác thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Các cấp, các ngành cần tích cực trong 02 tháng còn lại của năm để hoàn thành 11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực thu ngân sách, phấn đấu thu nội địa vượt con số 30.360 tỷ đồng theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, thu XNK phấn đấu đạt trên 10.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành chủ động, linh hoạt trong điều hành thu, chi ngân sách; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành thu, chi ngân sách từ tỉnh đến cơ sở; tạo chuyển biến rõ nét trong tăng thu ngân sách, nhất là đối với những chỉ tiêu thu chưa đạt tiến độ thu theo dự toán; tăng cường kiểm tra, thanh tra thuế, chống thất thu ngân sách…/.

Nguồn: QNP

.
.
.
.
.
.