Đầm Hà: Khởi sắc từ chương trình xây dựng Nông thôn mới

Thứ Sáu, 15/03/2013, 14:09 [GMT+7]

QTV - Là một trong những địa phương có xuất phát điểm thấp, tuy nhiên với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, Đầm Hà đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. 

Để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện Đầm Hà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào:“Chung tay xây dựng Nông thôn mới” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Nhiều cách làm hay, sáng tạo được áp dụng phù hợp với thực tiễn của địa phương. 
 
Đến nay tại 9 địa phương nhân dân phấn khởi tích cực tham gia hiến đất, ngày công lao động cây cối, vật kiến trúc, hoa màu, để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn như đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, số diện tích đất được nhân dân tự nguyện hiến là 61.766,05m2. 
dam ha
Nhân dân chung sức làm đường xây dựng Nông thôn mới

Năm 2012, ước nguồn lực huy động xây dựng Nông thôn mới của huyện đạt 80 tỷ đồng, trong đó vốn của nhân dân tham gia đạt trên 16 tỷ đồng. Thành công lớn nhất trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới của Đầm Hà là đã huy động được sức dân góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí của chương trình.

Xác định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, năm 2012 nhiều công trình trọng điểm đã được đầu tư xây dựng, 20 tuyến đường nội thôn với chiều dài 10,2 km đã được bê tông hóa. 
 
Cùng với đó 6 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất cũng được xây dựng với kinh phí phân bổ 15 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc, vốn giải ngân đạt 100%. 
 
Huyện đã ưu tiên đầu tư xây dựng 17 nhà văn hóa thôn bản với tổng kinh phí 18 tỷ đồng, trong đó vốn của chương trình Nông thôn mới là 6 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện và nhân dân tham gia là 12 tỷ đồng. 
 
Bên cạnh đó 3 dự án cấp điện cho khu nuôi trồng thủy sản tập trung với kinh phí đầu tư trên 10 tỷ đồng đã hoàn thành từ 70 – 90% khối lượng công việc. 
 
Một số công trình thủy lợi, đường giao thông, chợ nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
 
Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện quan tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Để tạo ra bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp các ngành các địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, tích cực áp dụng khóa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các loại giống mới năng xuất chất lượng cao vào thay thế dần các giống cũ của địa phương. Từng bước quy hoạch hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, khai thác tiềm năng về đất đai, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa của địa phương.
dam ha 2
Nông dân được hỗ trợ sản xuất thông qua các mô hình kinh tế
 Năm 2012 huyện đã giành trên 5 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các địa phương phát triển sản xuất trong đó mỗi địa phương được phân bổ trực tiếp 300 triệu đồng, thông qua 15 dự án mô hình sản xuất theo hướng tập trung như: nuôi lợn lai thương phấm, nuôi gà Tiên Yên, nuôi lươn thương phẩm, nuôi cá rô phi đơn tính, nuôi cá Song lồng bè. 
 
Huyện cũng đã và đang triển khai dự án khu sản xuất rau an toàn tại xã Quảng Tân, mô hình cải tạo vườn tạp, trồng cây mía tím. Việc triển khai hỗ trợ sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, nâng cao năng xuất, chất lượng giống cây trồng, vật nuôi góp phần tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đưa các cây con mới phù hợp để phát triển trên địa bàn huyện. 
 
Một số mô hình đã được nhân rộng tạo ra sản phẩm hàng hóa ở địa phương như dự án trồng cây mía tím, thâm canh cây củ cải, sản xuất rau an toàn, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn huyện.
 
Với sự chủ động tích cực của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đến nay các địa phương trên địa bàn huyện đã hoàn thành 6-7/19 tiêu chí của chương trình xây dựng Nông thôn mới, riêng xã Quảng Tân đã hoàn thành 11/19 tiêu chí, những tiêu chí còn khó khăn đang được các ngành, các địa phương và nhân dân triển khai thực hiện. 
 
Với những thành quả đạt được sau 2 năm nỗ lực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Nông nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của chương trình theo đúng lộ trình đề ra.                                                                        
 
Mai Thắm (Đài TT – TH Đầm Hà)
 
.
.
.
.
.
.